A més de la recuperació del 5% de reducció  de la massa salarial establerta pel Reial Decret Llei 8/2010 demana l’actualització salarial en funció de l’increment de l’IPC des de l’any 2009.

miro_aguilera_170610Des d’Esquerra Alternativa i Verda- Esquerra Unida sol·licitam que el deteriorament de les retribucions no s’estengui a la resta de condicions laborals i que no s’arraconin els avanços en matèria de conciliació de la vida laboral i familiar, formació, promoció professional etc.

El Govern estatal ha decretat una reducció del 5% de la massa salaria dels treballadors públics, reducció que s’acumula a la pèrdua d’un 15% de poder adquisitiu en el període 1994-2009.

EAiV-EU considera que aquesta pèrdua de poder adquisitiu generarà a mig termini una desincentivació per a l’accés a la funció pública i una conseqüent pèrdua de la qualitat dels serveis. El Govern de l’estat s’empara en l’actual conjuntura econòmica per debilitar irreversiblement l’estructura de l’estat del Benestar.

Els treballador públic – el factor humà – és l’element principal dels sistemes públics de salut, educació, serveis socials, justícia, seguretat ciutadana, protecció mediambiental i molts d’altres que garanteixen la cohesió social i la qualitat de vida dels ciutadans

Des d’EAiV-EU denunciam el linxament i la demagògia del que són víctimes aquests treballadors mitjançant falsos tòpics que els atribueixen responsabilitat en una crisi econòmica que no han causat i que té el seu origen en l’especulació urbanística i financera.

Són treballadors que no han participat ni s’han beneficiat dels excessos econòmics dels 10 darrers anys. Ans al contrari, els seus salaris s’han incrementat per davall de l’IPC en un contexte d’eufòria econòmica generalitzada.

Mentre, els autèntics responsables resten impunes i el Govern estatal es mostra incapaç de neutralitzar les dinàmiques especulatives que de no frenar-se estan posant els fonaments de la propera crisi quan encara no hem superat la que es va iniciar l’any 2008.

Igualment, EAiV-EU vol denunciar les excessives diferències salarials entre treballadors públics. No és raonable equiparar la situació d’una ordenança – amb un salari mensual de 1.000 euros – amb la d’un alt funcionari que en alguns casos ingressen més de 100.000 euros anuals.

En quant a l’aprovació el passat dimarts al Parlament Balear del Projecte de Llei per reduir despeses en 103 milions d’euros, que contempla la reducció en un 5 per cent del sou dels funcionaris i treballadors públics EAiV-EU considera que ‘S’està produint un debat un tant acrític al si de l’esquerra ja que, el Parlament Balear hauria d’abordar seriosament els ingressos i no només de la despeses.

En opinió  d’EAiV l’executiu ha de volcar-se en aconseguir ingresos per la vía de recaptar imposts ‘fent pagar més a qui més té’ i abordant d’una vegada la gran Borsa de frau fiscal existent a la nostra comunitat  que l’Agència Tributària balear xifra en 5.160 milions d’ euros anuals. En aquest sentit  EAiV-EU insta al Govern a combatre aquestes ilegalitats en lloc de ‘carregar l’ajustament del déficit sobre els ciutadans honests -tal com va fer la junta de personal de la delegación balear de l’agència tributària el passat 25 de maig-

És per tot això que des de EAiV sol·licitam el Govern estatal i la resta d’administracions públiques.

  1. Que no permetin la consolidació de les reduccions salarials dels treballadors públics establertes pel Reial – decret 8/2010. Exigim que des d’avui mateix negociïn amb els sindicats de la funció pública la definició dels mecanismes i els terminis per revertir la reducció salarial una vegada superada la situació d’excepcionalitat econòmica que els ha motivat.

  1. Que es garanteixi, encara que sigui d’aplicació diferida, que l’evolució dels salaris públics s’equipararà a l’evolució de l’IPC prenent com a referència l’any 2009.

  1. Que el Govern central i la resta d’administracions realitzin campanyes de sensibilització per a dignificar i revaloritzar la figura del treballador públic tan injustament desvaloritzada.

  1. Que la reducció  salarial no impliqui també el bloqueig en les millores de les condicions laborals extra-salarials: conciliació de la vida laboral i personal, formació, prevenció de riscs laborals, promoció professional,…on ara més que mai s’ha de fer un esforç suplementari.

  1. Que es revisin les diferències retributives entre funcionaris per tal de reduir els ventalls salarials que actualment són massa amples.

Per finalitzar, exigim el Govern central que tingui la valentia d’ubicar les causes i les solucions a la crisi actual al lloc que correspon i que per això reguli d’una vegada, junt amb la resta de països i institucions europeus, els mercats financers per tal d’evitar nous excessos especulatius.

Share This