Joan Miró i Emylse Mas elegits co-coordinadors de Palma en una clara aposta per la paritat de gènere al màxim nivell i el lideratge compartit i corresponsable.
Co-Coordinació d’EAiV-EU Palma
Avui s’ha celebrat  al Centre Social Flassaders l’ Assemblea Constituent d’ Esquerra Alternativa i Verda de Palma. Una assemblea emmarcada com a culminació del Procés Constituent d’EAiV-EU al municipi de Palma.  Un cop celebrades al llarg del passat mes de maig l’Assemblea Constituent de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i una vegada constituït el nou subjecte polític a nivell interinsular en la passada Assemblea Constituent Interinsular del 5 de juny, ha arribat el torn a les assemblees municipals.
Cal recordar que fa tan sols unes setmanes es constituïa formalment EAiV-EU, com a resultant d’un Procés Constituent engegat per Esquerra Unida Illes fa ara més d’un any, i que s’emmarca en un procés de reflexió i d’apertura del projecte polític realitzat pel conjunt d’Izquierda Unida a tot l’Estat.
De fet, avui mateix està tenint lloc a Madrid la I Assemblea Federal de Refundació de l’Esquerra encontre que compta amb la participació activa d’una delegació balear que està composada, entre d’altres pel Portaveu Interinsular d’EAiV-EU Albert Aguilera o d’altres dirigents com Manolo Cámara, Xesca Vanrrell, Nanda Caro, Antonio Picazo o Miquel Melià.

LA CO-COORDINACIÓ UNA APOSTA PEL LIDERATGE COMPARTIT I PARITARI

Durant l’assemblea s’ha elegit a Joan Miró i Emylse más com a co-coordinadors de Palma, una nova figura fruit del procés de reflexió organitzativa realitzat durant el procés que pretén fer efectiva una alternativa a l’hiperlideratge personal de les estructures de partit tradicionals, una clara aposta per la paritat de gènere al màxim nivell i el lideratge compartit i corresponsable.
NOVA DIRECCIÓ D’EAiV-EU PALMA: CONFIGURADA AL 50% PER MEMBRES D’EU I NOUS ADHERITS AL PROCÉS  CONSTITUENT
D’altra banda l’assemblea de Palma ha elegit majoritàriament al seu màxim òrgan de direcció municipal, la Comissió Política de Palma, òrgan que ara es composarà d’un total de 22 persones . En quant a la seva composició destaca la diversitat i pluralitat dels seus membres ja que es combinen perfils provinents del món associatiu veinal, el sindicalisme, l’ambit associatiu immigrant, mediadors socials, la docència i el món de la cultura. A més cal destacar que la nova direcció d’EAiV-EU Palma s’ha configurat al 50% per membres d’EU i nous adherits al Procés Constituent.
INFORME POLÍTIC: L’ASSEMBLEA REFRENDA MOLT POSITIVAMENT EL BALANÇ DE GESTIÓ
 presentat ha servit per articular el debat sobre la cojuntura política, fent especial èmfasi a allò que ha significat la participació d’aquesta força política a l’Ajuntament de Cort, en forma de balanç sobre els compromisos adquirits i també sobre els reptes de futurs de la formació.
*L’INFORME POLÍTIC
 En aquest sentit EAiV-EU fa una valoració  francament positiva de la seva gestió a les institucions municipals i així ha estat refrendat pel conjunt d’assistents a la trobada d’avui matí al Centre Social Flassaders.
REALITZACIONS EAiV-EU A LA SEVA GESTIÓ INSTITUCIONAL AL SERVEI DELS CIUTADANS I CIUTADANES DE PALMA
Com a realitzacions EAiV-EU destaquen, entre d’altres la priorització pressupostaria feta a Benestar Social que al 2010 ha pujat un 8% (quan el pressupost general ha devallat un 13,5%) permetent, a mode d’exemple: crear fins 9 equipaments de barri per al desenvolupament del treball comunitari, incrementar el Servei d’ajuda a domicili o crear dos nous punts d’atenció als usuaris a Can Pastilla i S’Arenal.
També destaquen els avenços en matèria de Participació Ciutadana creant nous òrgans de participació pel teixit associatiu com els Consells Sectorials, els Consells de Barri, el Consell Social de la Ciutat i la possada en marxa dels pressuposts participatius.
Des de Benestar Social s’han realitzat potents intervencions en infrahabitatge a Brotad, Ca n’Angelí, Sínia d’en Gil, Canòdrom, Flex etc a més de posar en marxa conjuntament amb el govern un projecte de creació de 20 centres de dia i una residència.
Així mateix  s’ha presentat i aprovat el document sobre el * MODEL DE CIUTAT: 55 MESURES PER GOVERNAR PALMA DES D’EAiV-EU que, a mode de primer esborrany defineix i pormenoritza els elements bàsics del canvi des de la perspectiva d’Esquerra Alternativa i Verda-Esquerra Unida a Palma, i que  serviran a la formació com a base per a l’el·laboració a partir del mes d’octubre de les propostes programàtiques, el programa electoral que  la formació prsentarà a la ciutadania l’any vinent.
NOTA IMPORTANT:
*L’INFORME POLÍTIC  el trobareu  accesible online a http://www.scribd.com/full/33493709?access_key=key-12tqj1xxx9vtyvvyxa6l
* MODEL DE CIUTAT: 55 MESURES PER GOVERNAR PALMA DES D’EAiV-EU el trobareu  accesible online a http://www.scribd.com/full/33169261?access_key=key-d3g7qaqxlpfjrui6ud8

Joan Miró i Emylse Mas elegits co-coordinadors de Palma en una clara aposta per la paritat de gènere al màxim nivell i el lideratge compartit i corresponsable.
Co-Coordinació d’EAiV-EU Palma
Avui s’ha celebrat  al Centre Social Flassaders l’ Assemblea Constituent d’ Esquerra Alternativa i Verda de Palma. Una assemblea emmarcada com a culminació del Procés Constituent d’EAiV-EU al municipi de Palma.  Un cop celebrades al llarg del passat mes de maig l’Assemblea Constituent de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i una vegada constituït el nou subjecte polític a nivell interinsular en la passada Assemblea Constituent Interinsular del 5 de juny, ha arribat el torn a les assemblees municipals.
Cal recordar que fa tan sols unes setmanes es constituïa formalment EAiV-EU, com a resultant d’un Procés Constituent engegat per Esquerra Unida Illes fa ara més d’un any, i que s’emmarca en un procés de reflexió i d’apertura del projecte polític realitzat pel conjunt d’Izquierda Unida a tot l’Estat.
De fet, avui mateix està tenint lloc a Madrid la I Assemblea Federal de Refundació de l’Esquerra encontre que compta amb la participació activa d’una delegació balear que està composada, entre d’altres pel Portaveu Interinsular d’EAiV-EU Albert Aguilera o d’altres dirigents com Manolo Cámara, Xesca Vanrrell, Nanda Caro, Antonio Picazo o Miquel Melià.

LA CO-COORDINACIÓ UNA APOSTA PEL LIDERATGE COMPARTIT I PARITARI

Durant l’assemblea s’ha elegit a Joan Miró i Emylse más com a co-coordinadors de Palma, una nova figura fruit del procés de reflexió organitzativa realitzat durant el procés que pretén fer efectiva una alternativa a l’hiperlideratge personal de les estructures de partit tradicionals, una clara aposta per la paritat de gènere al màxim nivell i el lideratge compartit i corresponsable.
NOVA DIRECCIÓ D’EAiV-EU PALMA: CONFIGURADA AL 50% PER MEMBRES D’EU I NOUS ADHERITS AL PROCÉS  CONSTITUENT
D’altra banda l’assemblea de Palma ha elegit majoritàriament al seu màxim òrgan de direcció municipal, la Comissió Política de Palma, òrgan que ara es composarà d’un total de 22 persones . En quant a la seva composició destaca la diversitat i pluralitat dels seus membres ja que es combinen perfils provinents del món associatiu veinal, el sindicalisme, l’ambit associatiu immigrant, mediadors socials, la docència i el món de la cultura. A més cal destacar que la nova direcció d’EAiV-EU Palma s’ha configurat al 50% per membres d’EU i nous adherits al Procés Constituent.
INFORME POLÍTIC: L’ASSEMBLEA REFRENDA MOLT POSITIVAMENT EL BALANÇ DE GESTIÓ
 presentat ha servit per articular el debat sobre la cojuntura política, fent especial èmfasi a allò que ha significat la participació d’aquesta força política a l’Ajuntament de Cort, en forma de balanç sobre els compromisos adquirits i també sobre els reptes de futurs de la formació.
*L’INFORME POLÍTIC
 En aquest sentit EAiV-EU fa una valoració  francament positiva de la seva gestió a les institucions municipals i així ha estat refrendat pel conjunt d’assistents a la trobada d’avui matí al Centre Social Flassaders.
REALITZACIONS EAiV-EU A LA SEVA GESTIÓ INSTITUCIONAL AL SERVEI DELS CIUTADANS I CIUTADANES DE PALMA
Com a realitzacions EAiV-EU destaquen, entre d’altres la priorització pressupostaria feta a Benestar Social que al 2010 ha pujat un 8% (quan el pressupost general ha devallat un 13,5%) permetent, a mode d’exemple: crear fins 9 equipaments de barri per al desenvolupament del treball comunitari, incrementar el Servei d’ajuda a domicili o crear dos nous punts d’atenció als usuaris a Can Pastilla i S’Arenal.
També destaquen els avenços en matèria de Participació Ciutadana creant nous òrgans de participació pel teixit associatiu com els Consells Sectorials, els Consells de Barri, el Consell Social de la Ciutat i la possada en marxa dels pressuposts participatius.
Des de Benestar Social s’han realitzat potents intervencions en infrahabitatge a Brotad, Ca n’Angelí, Sínia d’en Gil, Canòdrom, Flex etc a més de posar en marxa conjuntament amb el govern un projecte de creació de 20 centres de dia i una residència.
Així mateix  s’ha presentat i aprovat el document sobre el * MODEL DE CIUTAT: 55 MESURES PER GOVERNAR PALMA DES D’EAiV-EU que, a mode de primer esborrany defineix i pormenoritza els elements bàsics del canvi des de la perspectiva d’Esquerra Alternativa i Verda-Esquerra Unida a Palma, i que  serviran a la formació com a base per a l’el·laboració a partir del mes d’octubre de les propostes programàtiques, el programa electoral que  la formació prsentarà a la ciutadania l’any vinent.
NOTA IMPORTANT:
*L’INFORME POLÍTIC  el trobareu  accesible online a http://www.scribd.com/full/33493709?access_key=key-12tqj1xxx9vtyvvyxa6l
* MODEL DE CIUTAT: 55 MESURES PER GOVERNAR PALMA DES D’EAiV-EU el trobareu  accesible online a http://www.scribd.com/full/33169261?access_key=key-d3g7qaqxlpfjrui6ud8
Share This