Consideren que actualment es necessita un assentament còmode per a les aspiracions sobiranistes dels distints pobles de l’Estat ja que l’actual marc és anacrònic i està invalidat perquè va ser fabricat al 1978 amb la dictadura de fons com a coacció
Davant la sentència coneguda del Tribunal Constitucional (T.C.) en relació a l’Estatut de Catalunya, Esquerra Alternativa i Verda-Esquerra Unida EAiV-EU considera inajornable una reforma de la constitució encaminat a un model d’estat federal. Consideren que l’actual marc és anacrònic ja que va ser fabricat al 1978 en unes circumstàncies molt concretes, amb la dictadura com a coacció de fons i que actualment es necessita un assentament còmode per a les aspiracions sobiranistes dels distints pobles de l’Estat
Així mateix EAiV-EU manifesta el seu rebuig al contingut de la sentència del T.C. en considerar que la mateixa s’emmarca més en una decisió política amb un alt contingut ideològic i corporatiu de caràcter conservador.  

Un T.C. caduc i esterilitzat pel bipartidisme del PP i del PSOE, incapaços de la seva renovació i de complir els seus terminis, no té legitimitat democràtica per a emetre una sentència que colpeja la sobirania popular expressada en el Congrés i el Senat, i la decisió de la ciutadania de Catalunya expressada en referèndum. Per tant, significa una greu reculada de les llibertats democràtiques i de la sobirania popular.        

A més la sentència significa un gir a la dreta que coincideix amb la reculada en drets i llibertats socials posats de manifest en les últimes decisions del Govern i el PP.

Des d’EAiV-EU denunciem el bipartidisme del PSOE i del PP, però també el doble llenguatge de CIU, que mentre considera una ingerència aquesta sentència accepta els dictats del FMI, de la Comissió Europea i dels mercats en l’ajustament i retallada de drets i en l’atac a l’Estat del Benestar en el nostre país, que també qüestiona la sobirania popular.          

En el fons i en el moment de la decisió del Tribunal Constitucional està també l’intent de confondre la lluita dels treballadors/es i la mobilització social davant els ajustaments i la vaga general. En allò social i en allò federal el desafiament és contra les llibertats democràtiques.          

Consideren que actualment es necessita un assentament còmode per a les aspiracions sobiranistes dels distints pobles de l’Estat ja que l’actual marc és anacrònic i està invalidat perquè va ser fabricat al 1978 amb la dictadura de fons com a coacció
Davant la sentència coneguda del Tribunal Constitucional (T.C.) en relació a l’Estatut de Catalunya, Esquerra Alternativa i Verda-Esquerra Unida EAiV-EU considera inajornable una reforma de la constitució encaminat a un model d’estat federal. Consideren que l’actual marc és anacrònic ja que va ser fabricat al 1978 en unes circumstàncies molt concretes, amb la dictadura com a coacció de fons i que actualment es necessita un assentament còmode per a les aspiracions sobiranistes dels distints pobles de l’Estat
Així mateix EAiV-EU manifesta el seu rebuig al contingut de la sentència del T.C. en considerar que la mateixa s’emmarca més en una decisió política amb un alt contingut ideològic i corporatiu de caràcter conservador.  

Un T.C. caduc i esterilitzat pel bipartidisme del PP i del PSOE, incapaços de la seva renovació i de complir els seus terminis, no té legitimitat democràtica per a emetre una sentència que colpeja la sobirania popular expressada en el Congrés i el Senat, i la decisió de la ciutadania de Catalunya expressada en referèndum. Per tant, significa una greu reculada de les llibertats democràtiques i de la sobirania popular.        

A més la sentència significa un gir a la dreta que coincideix amb la reculada en drets i llibertats socials posats de manifest en les últimes decisions del Govern i el PP.

Des d’EAiV-EU denunciem el bipartidisme del PSOE i del PP, però també el doble llenguatge de CIU, que mentre considera una ingerència aquesta sentència accepta els dictats del FMI, de la Comissió Europea i dels mercats en l’ajustament i retallada de drets i en l’atac a l’Estat del Benestar en el nostre país, que també qüestiona la sobirania popular.          

En el fons i en el moment de la decisió del Tribunal Constitucional està també l’intent de confondre la lluita dels treballadors/es i la mobilització social davant els ajustaments i la vaga general. En allò social i en allò federal el desafiament és contra les llibertats democràtiques.          

Share This