Aportarà aquests criteris al debat sobre les mocions institucionals al Parlament i a l’Ajuntament de Palma
POSICIONAMENT D’EAiV-EU SOBRE EL BURKA I EL NIQAB
El burka i el niqab són una expressió particularment visible i públicament denigrant del paper subordinat de la dona.

La seva erradicació ha de ser un objectiu clar en l’assoliment de la igualtat de gènere com ho són moltíssims d’altres fenòmens tal volta menys visibles en els espais públics però que poden resultar tan o més lesius per als drets de les dones.


La dona continua patint discriminacions en l’àmbit religiós, laboral, familiar i ideològic fins i tot a països com el nostre on, afortunadament, tant s’ha avançat en els darrers anys en el tema de la igualtat de gènere

Algunes d’aquestes discriminacions s’han de perseguir a través de la llei (especialment les de caràcter laboral, les relacionades amb la publicitat, etc.) i, d’altres, especialment aquelles que tenen a veure amb fenòmens religiosos i culturals  o que es produeixen a l’àmbit familiar, s’han de combatre en el terreny de les idees i l’educació cívica.

Però fins i tot en àmbits com  tan íntims com el religiós o el familiar s’ha d’impedir qualsevol tipus de coacció o imposició sobre les dones. En aquest sentit,  l’actual codi penal i la llei de violència de gènere castiga severament qualsevol coacció exercida sobre les dones per obligar-les a mantenir determinats comportaments socials inclós, òbviament, el fet de portar determinades vestimentes.

Tots els poders pública i el conjunt de la societat han d’estar vigilants per evitar, denunciar i castigar aquests fets.En algúns països europeus i per part d’algunes organitzacions polítiques i socials del nostre país s’aposta també per castigar legalment el fet de portar el burka o el niqab, fins i tot si això respon a una lliure elecció per part de la persona afectada.

Des d’EaiV-EU, estam en desacord amb aquesta posiciçó i compartim així el criteri expressat recentment per:

la  Resolucio 1743/2010 de l’Assemblea parlamentària del Consell d’Europa de juliol del 2010-07-21

la declaracio pública d’Amnistia Internacional d’abril del 2010

l’opinió expressada també recentment pel comissari europeu de Drets Humans, Thomas Hammarberg

En efecte, com afirma l’expressada declaració d’Amnistia Internacional

En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión y la libertad de manifestar su religión o sus creencias; estas libertades se extienden a la manera en que las personas deciden vestirse. Por consiguiente, los Estados no deben imponer requisitos de aplicación general en cuanto a que las mujeres se vistan o no se vistan de una manera determinada, y deben proteger a las mujeres frente a la imposición de tales requisitos por terceras partes.

Es un error obligar a las mujeres a usar un pañuelo o velo, ya sea por parte del Estado o de agentes no estatales; es un error asimismo prohibir por ley a las mujeres que lo usen.


En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a manifestar las creencias religiosas puede estar sujeto a ciertas restricciones, pero sólo cuando tales restricciones superen una rigurosa prueba en tres aspectos: deben ser prescritas por ley; deben abordar un fin legítimo concreto, permitido por el derecho internacional; y deben ser asimismo necesarias y proporcionadas de forma demostrable para ese fin

Així mateix, coincidim amb el parer del Consell d’Europa i del comissari de drets humans  de la Comissió Europea en què la prohibició generalitzada d’aquestes vestimentes podria ser contraproduent per a les dones que les porten, afavorint la seva reclusió en l’àmbit privat i dificultant el seu contacte amb la societat on s’haurien d’integrar.

Obviament, quest posicionament no és incompatible amb el fet que els poders públics, sempre per llei i mai a través d’una norma de rang inferior, regulin – com ja ho fan en aquests moments – la impossibilitat d’ocultar el rostre en determinats àmbits per raons de seguretat, per a declarar davant la justícia o per exercir determinades funcions que requereixen neutralitat religiosa

Per tant, des de EAiV donarem suport a aquelles iniciatives institucionals que vagin en la següent direcció :

1.- Impulsar la desaparició del  burka , del nikab i de qualsevol altre símbol o expressió de la discriminació social de les dones que es produeix a la nostra societat tan en l’àmbit públic com el privat

2.- Instar els poders públics a vigilar, denunciar i castigar qualsevol coacció que puguin patir les dones quant a la seva vestimenta o el seu comportament

3.- Afavorir les polítiques d’integració i de foment de la tolerància i la convivència amb les persones immigrades així com les actitud de respecte i defensa dels drets humans

4.- Instar el poder legislatiu a regular amb precisió les limitacions a la llibertat d’expressió o de manifestació de les pròpies creences que es puguin derivar de raons de seguretat, neutralitat en l’exercici de funcions públiques o d’altres .

Share This