La responsable de Polítiques Sectorials d’EAV-EU de Mallorca, Aina Díaz, considera inacceptable la paralització en la tramitació de més de 10.500 expedients d’Assistència Jurídica Gratuïta de Mallorca, segons dades fetes públiques per l’ICAIB.

280710_aina_diaz_eaiv-euAixí, i segons fonts del Col·legi d’Advocats de les Illes, la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta, depenent de Gerència de Justícia (Ministeri de Justícia), adopta ressolucions sobre el reconeixent o no del dret a tenir aquesta assistència però no notifica el contingut de les mateixes ni a l’ICAIB ni a la resta dels interessats.

Això impedeix que es puguin designar per part del Col·legi d’advocats els professionals pertinents per a la defensa dels interessos dels ciutadans menys afavorits que no es poden permetre fer valer els seus drets amb un advocat particular per manca de mitjans econòmics.

El problema s’origina en una manca de recursos humans i materials en l’àrea de Gerència que s’encarrega de fer les notificacions de les resolucions de la CAJG als interessats.

La dirigent d’EAiV-EU es demana si aquesta manca de mitjans humans i materials prové  de la incompetència dels responsables de Justícia que no saben com organitzar i desenvolupar les seves àrees o si aquesta manca de mitjans és una altra de les retallades en temes socials del Govern de Zapatero, com sembla ser.

Sigui com sigui, des d’EAV-EU s’exigeix a Delegació del Govern i a Gerència de Justícia que de manera immediata sol·lucionin el problema per a que la crisi no la segueixin pagant els treballadors amb menys capacitat econòmica.

Concretament es sap que ara per ara hi ha més de 7 mesos d’espera per a l’asignació  d’advocat.

Si la sol·lució  no es concreta en un temps prudencial, EAV-EU demanarà responsabilitats polítiques per aquest atac frontal als drets dels ciutadans més desfavorits que veuen com la Justícia es reserva per als rics i que, donada la situació, no tothom és igual front la Llei.

Share This