La mort d’un cavall de les caleses de Palma evidencia la manca de protecció a la que aquests animals són sotmesos.

caballo_de_bonanssssarTot i l’existència d’una ordenança  municipal que regula aquesta activitat són ostensibles les condicions límit a les que estan exposats aquests animals, arribant al fatal desenllaç viscut aquesta setmana. Un succés penós que no ens podem permetre de cara al turisme i molt menys de cara als drets dels animals.

A les reivindicacions de la setmana passada d’equipar els aparcaments de caleses amb parasols, Esquerra Alternativa i Verda – Esquerra Unida de Palma afegeix que per evitar succesos com aquest és necessari que l’ordenança municipal no quedi en paper banyat i que s’apliqui el text amb rigurositat. Al nostre parer s’ha de prestar especial atenció en dur a terme un control efectiu per que la jornada laboral no sigui de més de 8h pels cavalls i pel compliment de no superar la càrrega màxima estipulada. A la llum dels fets, el control fins el moment d’aquests dos punts deixa molt per desitjar.

De la mateixa manera, creiem que qualsevol tipus de maltractament, esgotament, deteriorament de les condicions higiènico-sanitàries dels cavalls, hauria d’estar tipificat con una falta molt greu, en lloc de greu com està en l’actualitat, i inclús que en determinats casos pugui arribar a ser causa de retirada de la llicència.

Share This