Reproducció de la carta, que Esquerra Alternativa i Verda – Esquerra Unida ha fet arribar, avui matí als senyors Toni Pascual (CIM), José María Rodríguez i Joan Flaquer (Parlament IB) demanant-lis que per decència política no tornin de les seves vacances d’estiu.

Foto:membres de la direcció d’EAiV-EV (d’esquerra a dreta: Alejandro Aparicio, Joan Miró, Eberhard Grosske, Aina Comas, Albert Aguilera, Jaume Cànovas i Marian Feliu)

EAiV-EU_030810

 

Palma, 3 d’agost del 2010

Senyor:


Vostè te el dubtós honor d’haver estat una peca clau de la majoria autonòmica més corrupta de les Illes Balears i, molt probablement del conjunt de l’Estat espanyol.


Durant els darrers tres anys el cúmul de notícies i actuacions judicials, la llista inacabable d’escàndols, d’imputats i de detinguts i el coneixement de tots els doblers q se’ns ha robat a la ciutadania de les Illes Balears han provocat a aquesta mateixa ciutadania una sensació generalitzada de fàstic i indignació.


Dissortadament, moltes de les persones responsables d’aquella situació  han sortit ja de la política o abandonat les institucions. Entre ells, Jaume Matas, Maria Antònia Munar, Bartomeu Vicens, Miquel Nadal, Miquel Angel Flaquer, Rafel Duran, Dolça Mulet, Josep Juan Cardona, Javier Rodrigo de Santos, Eugenio Hidalgo i un llarguíssim etcètera d’alts càrrecs i quadres intermedis. 

Malauradament, s’ha acabat el tercer any de la legislatura i encara hi ha persones com vostè responsable polític directe d’aquella situació, que encara formen part d’institucions com el Parlament de les Illes Balears o el Consell Insular de Mallorca.


Crid la seva atenció sobre el fet que no estam parlant de persones que hagin incorregut en possibles responsabilitats penals, responsabilitats sobre les quals només els jutges tenen autoritat per prendre decisions i fer pronunciaments.


Estam parlant de persones que, al marge d’haver incorregut o no en responsabilitats penals, ha quedat acreditat que han comés actes políticament reprovables i/o ha quedat acreditat que són políticament responsables d’haver anomenat persones indignes per a l’administració dels recursos públics i que també són políticament responsables dels casos de corrupció que es varen produir a les àrees de govern que tenien encomanades.


De la mateixa manera que fa pocs dies, Esquerra Alternativa i Verda- Esquerra Unida reclamava la dimissió de la Sra Marina Sans i la Sra Catalina Cirer com a regidores de l’Ajuntament de Palma,  avui sol·licitam la seva amb la mateixa publicitat, la mateixa solemnitat i pels mateixos motius. 

És inacceptable que a aquestes alçades de la legislatura i després de l’actual període vocacional pugui tornar a ocupar el seu escó al Parlament el conseller de Turisme del cas Rasputin, del cas IBATUR (vinculat a la trama Gürtel a través de l’empresa Easy Concept) i dels milions d’euros publics que varen anar a parar il·legalment a mans privades; un ex-conseller, d»altra banda, que, a més d’estar imputat en el cas IBATUR, es troba imputat en el cas Castell de Sant Elm.


Igualment és inacceptable que torni al Parlament el conseller del govern Matas que, coneixedor de la situació i de les gravíssimes acusacions que pesaven sobre l’ex-batle d’Andratx, Eugenio Hidalgo, lluny de demanar-li responsabilitats polítiques, com era la seva obligació, va ser – tal i com ha quedat acreditat mitjançant converses telefòniques enregistrades per la policia – l’encarregat per part del Sr Matas, de dissenyar una estratègia de protecció política i jurídica d’un dels batles més corruptes que mai han tengut les Illes Balears.


Igualment és inacceptable que continuï al Consell insular de Mallorca el responsable polític de l’Operació Peatge, una operació de desviament d’aprop de 23 milions d’euros de la nostra butxaca i d’enriquiment il·legítim de polítics, tècnics i comissionistes.


És per això que li demanam que es faci i ens faci el favor de no tornar a la política després de les seves vacances d’estiu.


Torni per favor a l’activitat privada i ajudi a la ciutadania de les Illes Balears a tenir unes institucions lliures de corrupcions i de corruptes.


Albert Aguilera en nom de la Presidència d’EAiV-EU

Share This