* El contingut d’aquesta entrada forma part del material d’Esquerra Unida-EAIV en suport a la vaga general del 29S, aquest és el nostre tríptic, al final de la pàgina hi ha el cartell i el tríptic per davallar.


La crisi econòmica que estem patint és una crisi del sistema capitalista agreujada per les ànsies especulatives del capital financer (bancs, fons d’inversió, asseguradores.- etc.). En Espanya, la crisi és molt més greu perquè existeix un model econòmic pervers, defensat tant pel PSOE com pel PP, basat en l’especulació i la corrupció, amb baixos salaris i escassa protecció social, pèrdua de drets per als treballadors i les treballadores i endeutament de les famílies i les petites empreses, entre altres coses. Aquesta és la causa principal que l’atur sigui el doble que a Europa.

El gran capital financer aprofita la crisi per a consolidar el seu domini, reduir els salaris i les pensions, retallar encara més el pobre Estat de Benestar que existeix a Espanya, atacant allò públic, i afeblint la democràcia. El Govern de Rodríguez Zapatero s’ha agenollat enfront d’aquestes exigències i aplica un dur programa d’ajustament, que redueïx salaris en el conjunt de la funció pública i congela les pensions; aplica una reforma laboral que abarateix l’acomiadament i ataca conquestes històriques dels treballadors i treballadores, i lliura la meitat de l’estalvi del país als banquers amb la privatització de les Caixes d’Estalvi.

El Govern diu que aquestes mesures són inevitables, però això no és cert. Hi ha altra forma de sortir de la crisi, donant suport l’economia real i creant ocupació.

El Govern diu que ho exigeixen els mercats, però, almenys, hauria d’explicar qui són aquests mercats, perquè tenen noms i cognoms ben concrets. Són els grans banquers (Botí, per exemple, a Espanya), i qui controlen els grans fons d’inversió. Ells especulen contra el deute, controlen el FMI, i imposen el consens de Brussel·les (del que participen tant el PSOE com el PP) per a aplicar les polítiques neoliberals en tots els països de la UE.

I això enfront de la immensa majoria de la població, especialment treballadors i pensionistes. El Govern té una especial responsabilitat perquè traeïx a la seva base social i a molts dels quals li han votat. S’ha convertit en “el ganxo d’esquerra” del neoliberalisme contra els treballadors.

Però no cal caure en la desesperança, existeix alternativa.

Una alternativa que es basa en una sortida social de la crisi i en la mobilització per a conquistar-la. Per això, Esquerra Unida ha vingut defensant la necessitat d’una Vaga General i, ara, una vegada convocada pels sindicats de classe, treballa perquè sigui un èxit i, així, detenir l’ofensiva del neoliberalisme.


Esquerra Unida
-EAIV proposa:

• Prioritàriament, treball per a tots amb drets. Plena protecció en cas d’atur.

• Que paguin més qui més tenen per a crear ocupació i finançar serveis, pensions i protecció social, públics i avançats, mitjançant una fiscalitat progressiva.

• Suport a l’economia real, ajudant a petites empreses i autònoms, sota criteris de creació d’ocupació i desenvolupament sostenible, creant i enfortint un sector públic que lideri la transformació del model productiu. La Banca pública com necessitat.


• Regeneració democràtica mitjançant la participació ciutadana. Control democràtic de l’economia i les empreses. Mateixos drets i deures. Cap discriminació. Llei electoral justa.

i RECORDA….
Ens veiem a l’acte de recolçament a la vaga general d’aquest dijous 23, a les 19’30h a S’Escorxador-Palma
Pel treball,per una sortida social a la crisi, per l’èxit de la Vaga General!

Share This