14-enero-10blogEsquerra Unida – Esquerra Alternativa i Verda presentarà als ajuntaments de les Illes Balears on està representada la següent declaració institucional:

ANTECEDENTS
Recentment el Govern francès ha iniciat la deportació massiva de ciutadans d’origen búlgar i romanès pertanyents al col·lectiu gitano residents a França. La deportació s’ha dirigit específicament contra col·lectius d’aquests ciutadans de la Unió Europea tal i com evidència l’ordre de 5 d’agost del Ministeri de l’Interior francès que prioritza el desmantellament de campaments habitats per població romaní. La deportació ha anat acompanyada d’una lamentable retòrica incendiària i discriminatòria així com d’una campanya de desprestigi i criminalització dirigida a estigmatitzar el col·lectiu de persones d’ètnia gitana.

Les actuacions de l’executiu francès han provocat un rebuig contundent i generalitzat tant de les institucions mundials (XV Sessió del Consell de Drets Humans de la ONU), com europees (Resolució del Parlament Europeu, de 9 de setembre de 2010, sobre la situació de la població gitana i sobre la lliure circulació a la Unió Europea) així com per part del conjunt d’ONGs que defensen els drets humans.

La Plataforma Europea per a la inclusió dels gitanos celebrada a Praga el 24 d’abril de 2009 va presentar els 10 Principis Bàsics Comuns per a la Inclusió dels Gitanos, principis que foren incorporats a les conclusions del Consell de Ministres de Treball i Assumptes Socials de la UE de 8 de juny de 2010.

Vista la legislació internacional en matèria de drets humans i en particular la Convenció Internacional sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació racial, la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, la Convenció de Nacions Unides sobre els drets dels infants, el Tractat de la Unió Europea, els convenis europeus de protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals, la jurisprudència corresponent del Tribunal Europeu de Drets Humans, la Carta Social Europea, les recomanacions del Comitè Europeu de Drets Socials i el Conveni Europeu de protecció de minories nacionals.

Conscients de la necessitat de defensar els drets de tots els ciutadans de la Unió Europea i de rebutjar qualsevol brot de racisme i xenofòbia i en virtut del compromís adoptat per l’Ajuntament de Palma en defensa dels drets humans, es proposa l’adopció del següent:

ACORD

– Expressar el seu suport i la seva solidaritat amb el col·lectiu de ciutadans europeus pertanyents a l’ètnia gitana
– Condemnar les deportacions massives del Govern francès contra el col·lectiu de ciutadans romanesos i búlgars d’ètnia gitana pel que significa de vulneració flagrant de la legislació internacional en matèria de Drets Humans així com de la normativa de la Unió Europea relativa a la lliure circulació i residència dels ciutadans de la Unió als països comunitaris
– Instar al Govern presidit pel Sr. Sarkozy a retirar l’Ordre de 5 d’agost del Ministeri d’Interior Francès
– Instar al conjunt d’administracions i institucions dins l’àmbit de la Unió Europea a complir els 10 Principis Bàsics Comuns per a la Inclusió dels Gitanos

Share This