“És incomprensible el decrement pressupostari relacionat amb l’Estat del Benestar quan la ministra Chacón assegurà que des de que governa Rodríguez Zapatero el pressupost de Defensa a augmentat un 26%”


comes_carmona_oct_2010Aina Comas, responsable d’Acció Política d’Esquerra Unida-EAiV, ha denunciat el descens de la inversió estatal a les Illes Balears de 90 milions d’euros (passa de 544 milions en 2010 a 454 milions pel 2011) alhora que ha presentat les principals àrees afectades pel retall i les alternatives de Izquierda Unida per evitar aquestes mesures que tant perjudica a la ciutadania balear.

Comas ha volgut començar explicant que, pel que apareix als mitjans de informació, el Govern del PSOE s’assegurarà l’aprovació dels PGE amb els vots del PNV-EAJ i de CC-PNC. “Els 90 milions de prejudici per Balears, i els que suposin per altres autonomies, en benefici d’Euskadi i de les Canàries són fruit de la injusta Llei electoral, que ha permès que dos partits polítics nacionalistes (que junts sumen 495.539 vots menys que IU) hagin pogut decidir mirant més el benefici propi que pel bé general”. D’aquesta manera ha volgut fer veure el malestar per uns PGE que ha qualificat de doblement insolidaris: per una part amb el conjunt de l’Estat i per altra banda amb la reducció de 900.000€ en matèria d’Ajuda Oficial al Desenvolupament, que ens apropa al 0,3% del PIB enlloc del compromís del 0,7%.

A més, creu que són incorrectes aquestes polítiques que prioritzen la reducció de la despesa i les inversions públiques, i la disminució del dèficit ja que, en primer lloc, es fa a costa de la ciutadania mitjançant la retallada de l’Estat del Benestar (-8.1% en educació a nivell estatal, -5% de salari al funcionariat, etc) i en segon lloc, aquest decrement desestimula l’ocupació ja que les Administracions Públiques són, directa o indirectament, les primeres contractants. Per tant , les mesures proposades no faran més que agreujar el problema.

Ens sembla injust que el Govern Central es conformi amb la pujada del IVA i la retallada dels salaris dels funcionaris com a mesures per l’estalvi. Per això Esquerra Unida-EAiV aposta per una reforma fiscal realment progressiva (perquè qui més te més pagui) la lluita contra l’economia submergida i el frau fiscal (5.200.000€ a Balears, calculat per la Junta de Personal de l’Agència Tributària) en el increment de la despesa social i el foment de l’economia productiva.

D’especial impacte a les nostres illes són l’absència d’inversió fins el 2014 en matèria d’I+D+I. Això contrasta amb la publicació, la setmana passada, del rànquing de les universitats amb investigacions amb més impacte, on la UIB apareixia com la sisena de l’Estat.

Resulta preocupant la baixada de 25 a 10 milions del Ministeri de Medi Ambient i crida l’atenció la poca claredat amb la que es fa referència als projectes d’abastiment d’aigua potable, com la depuradora de la Badia de Palma, la depuradora de Es Castell o la dessaladora de Ciutadella. En cap cas queda especificada la quantia destinada.

L’Estat ha previst estalviar, a més de la part de les percepcions salarials que contempla el Decret 8/2010 (conegut per la retallada del 5%), el Ministeri d’Educació retallarà les despeses de funcionament un 1,67%.

Causa inseguretat que la retallada de 10 milions d’euros en els descomptes aeris i portuaris encara no vagi acompanyada de cap acord per escrit entre el Ministeri de Foment i les diferents empreses, tal i com es va anunciar. Seria catastròfic que fos la ciutadania qui finalment ho hagués de pagar.

Una qüestió d’especial interès sobre el impacte que pot tenir en l’ocupació a les illes és de quina manera afectarà el retall del 34,6% del Ministeri de Foment a les nostres infraestructures, com són el tramvia de Palma, la recuperació de la línia de Manacor a Artà o l’electrificació dels serveis ferroviaris de Mallorca, unes millores de la nostra comunicació inajornables.

Per acabar, creiem que és un insult la retallada de més de mig milió d’euros (515.000€, un 12,3%) del Ministeri de Justícia tenint en compte les necessitats d’aquesta terra, tant les històriques (acurçar la llarga espera del torn d’ofici, la modernització dels Jutjats de Palma, Inca i Manacor, etc) com les més actuals, derivades d’un augment del processos relacionats amb la corrupció política.

Fotografia: http://www.diariodemallorca.es/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=2344330&pRef=2010083000_4_598850__Diario-de-Palma-destinara-ayuda-desarrollo-esta-legislatura-crisis

Share This