Fa més de trenta-cinc anys que el poble sahrauí viu desposseit de la seva terra i de la capacitat de decidir sobre el seu futur. Durant tot aquest temps, els sahrauís han viscut dividits entre els que patien el dur exili deis campaments de refugiats a Tindouf i els que vivien als territoris ocupats, víctimes d’una insuportable repressió que els ha fet conéixer les desaparicions, la tortura i la negació de totes les llibertats. El poble sahrauí dels territoris ocupats ha viscut i viu una cruel situació de discriminació a la seva própia terra.

Fa poques setmanes una gran quantitat de sahrauís deis territoris ocupats varen algar, a poc quilómetres d’El Aaiun, un campament de haimas amb l’objectiu de denunciar les seves insostenibles condicions de vida. Es tractava d’una protesta pacífica que rápidament va créixer, fins a reunir més de 20.000 persones. En la matinada d’ahir, 8 de novembre, l’exércit i la policia marroquins varen iniciar un brutal atac contra aquest campament i contra tota la seva població, melosos infants. Aquest atac ha desfermat els episodis de violéncia a la ciutat, en qué la població sahrauí és objecte d’atacs per part de forces de l’ordre i de població civil.

Aquests esdeveniments coincideixen amb 1’inici d’una nova ronda de negociacions entre Marroc i el Front Polisario, cosa que posa de manifest la nul•la voluntat del régim marroquí d’arribar a una solució negociada. Una vegada més, la comunitat internacional ha reaccionat amb incomprensdible complaença davant les violacions als drets dels sahrauís.

El Parlament de les Illes Balears condemna el brutal atac de 1’exércit i la policia marroquins als campaments de protesta alçats pels sahrauís al costat de la ciutat del Aaiun.

El Parlament de les Illes Balears insta el govern espanyol, la Unió Europea i les Nacions Unides a emprendre mesures efectives adregades a la protecció dels drets humans al Sàhara Occidental.

El Parlament de les Illes Balears reitera la necessitat d’una sortida al conflicte que sigui justa, pacífica i respectuosa amb la legalitat internacional i amb el dret d’autodeterminació del poble sahrauí.

Parlament de les Illes Balears, 9 de novembre de 2010

saharalibre.jpg

Share This