Esquerra Unida – Esquerra Alternativa i Verda espera que la retirada del PRI de la Platja de Palma només sigui una pausa valorativa per reformular el projecte en funció de les al·legacions presentades.
 

Esquerra Unida – EAiV ha rebut amb sorpresa la retirada del PRI de la Platja de Palma i espera que aquesta només sigui per dur a terme una pausa valorativa que serveixi per reformular el projecte en funció de les al·legacions presentades.

 

Aquesta força política lamentaria, fins al punt de catalogar com a tràgica, la retirada definitiva del PRI ja que el model turístic que s’oferta a la Platja de Palma perd competitivitat a mesura que passa el temps en detriment d’altres destinacions mediterrànies.

 

Esquerra Unida-EAiV consideraria una pèrdua de temps irreparable la retirada definitiva del PRI ja que la modernització del nostre model turístic, encaminat a una major qualitat i a la promoció de la singularitat de Mallorca, és el camí per assegurar la fortalesa de la nostra indústria més important. Creiem de capital importància no desaprofitar el potencial de transformació econòmica, social, mediambiental i cultural de la reforma de la Platja de Palma.

 

Considerem que un projecte d’aquesta envergadura no només ha de néixer del criteri tècnic de professionals de gran prestigi sinó que també ha de contemplar la participació de institucions, agents socials i de veïnats i veïnades, que són qui finalment viuran els fruits d’aquest projecte.

 

Per aquest motiu, volem encoratjar al Consorci de la Platja de Palma per tal que reculli les al·legacions presentades a una versió definitiva del PRI més democràtica, i per tant, més sòlida.

 
Share This