autoritat_portuaria_balearsCarmona: la permanència en els seus càrrecs del president i el director de l’APB és incompatible amb el codi ètic de EU.


Les diligències obertes al voltant de l’operació “mar blau” no permeten, en aquest moment, determinar responsabilitats jurídiques, penals o d’altre caire per a cap de les persones implicades a l’existència de indicis racionals de delicte assenyalats a un auto judicial.


No obstant això, el que si deixen clar els documents i les dades aportades per la policia és que la gestió de l’APB en els darrers anys ha estat irregular i poc transparent.


Per tant el que si que és d’aplicació és el quart supòsit expressat al codi ètic d’EU que es refereix a “les errades o negligències greus en la gestió que hagin permès l’aparició de comportaments en àmbits de la seva responsabilitat”.


Més enllà d’aquestes consideracions el que reclama EU i el que necessita la nostra Comunitat és l’entrada a l’APB d’un equip directiu que apliqui criteris de màxim rigor i transparència en l’administració d’un organisme que gestiona interessos i contractes que mouen molts milions d’euros. El peculiar estatus jurídic de l’AP la converteix en un organisme de molt difícil control tant polític com social. En aquest sentit és imprescindible introduir mecanismes suplementaris de control democràtic de la institució que ens allunyin definitivament del favoritismes i les corrupteles actualment investigades per la fiscalia i el poder judicial.

 

Codi ètic EU, aprovat el 14 de novembre de 2008
http://www.scribd.com/doc/33818689/141108-CODI-ETIC-EUIB-DAVANT-LA-CORRUPCIO-POLITICA-A-LES-ILLES

Share This