corda_catalaDavant la sentència emesa avui pel Tribunal Suprem que obliga a la Generalitat a equiparar l’ús del castellà al del català als centres educatius, Esquerra Unida de les Illes Balears-EAiV opina que aquesta sentència no ha de modificar el model d’immersió lingüística i que unes reclamacions puntuals i molt minoritàries no han de posar en qüestió el model del català com a llengua vehicular i el sistema d’immersió lingüística.

Una vegada més, un tribunal es dedica a prendre decisions trufades d’interès polític per acompanyar les polítiques de divisió que pretén la dreta i promoure polèmiques que no existeixen.

Aquesta sentència és un atac clar contra la nostra llengua i el nostre model de sistema educatiu. Significa un greu i perillós retrocés democràtic i, en definitva, una agressió sense precedents.

Per això, des d’Esquerra Unida creim que és el moment de defensar unitàriament el model d’immersió lingüística

Share This