Manel Carmona lamenta que moltes famílies puguin veure’s abocades al desnonament degut a que les cites dels jutjats per demandes econòmiques a les empreses o a la Seguretat Social s’estan fixant per un any vista.


Manel_Carmona-VitaminesManel Carmona, coordinador d’Esquerra Unida de les Illes Balears, ha fet avui el lliurament simbòlic de vitamines, com a regal dels Reis, per la Fiscalia i els Jutjats de les Illes a la porta dels jutjats de la Via Alemanya de Palma.

“Aquestes vitamines són perquè la Fiscalia continuï amb la seva bona tasca, i en especial l’Anticorrupció, que amb la seva feina està garantit el bon funcionament de l’Estat de Dret” ha declarat Carmona que ha afegit que “és una bona notícia que amb molta freqüència es vagin destapant casos com el da l’Autoritat Portuària Balear o el de Jaume Matas”.


A més, ha declarat que “aquestes vitamines haurien de ser vitamines pressupostàries per acabar amb la saturació dels jutjats de les Illes”.


Segons Carmona, la inversió en matèria de justícia a les Illes dels PGE han minvat pràcticament un 15% i en el cas del la urgent construcció dels Jutjats de lo Social de Manacor, la quantia és d’uns ridículs 200.000€. Aquesta política pressupostària va en contra de l’informe del TSJB on exposava que, degut a les càrregues de treball, està justificat que Palma pugui comptar amb 3 tribunals més de lo Social.


La part més dura de la crisi la viuen una vegada més els treballadors i treballadores, que en opinió de Carmona és la classe més feble i vulnerable. La saturació dels Jutjats de lo Social fa que l’espera d’un judici per acomiadament es mou entre els 3 i els 4 mesos, i que en el cas del tracte de reclamacions de quantitats econòmiques a empreses per part dels treballadors i treballadores o de pensions a la Seguretat Social és d’un any.

Aquest retràs fa que moltes famílies es puguin veure desemparades durant l’espera de la resolució judicial i abocades al desnonament de les seves llars.
Share This