pressuposts_participatius_2010Ahir va ser aprovat a junta de govern la modificació del protocol de pressupostos participatius, que comencen ara un procés de definició de necessitats


El Tinent de Batlessa i Regidor de l’àrea de Benestar Social, Treball, Participació i Cultura, Eberhard Grosske, ha explicat avui la aprovació en junta de govern del nou protocol de pressupost participatius. A l’acte també ha assistit Joan Font, director general de participació ciutadana. Grosske ha volgut destacar que aquest va sorgir de les conclusions de les jornades de participació ciutadana, celebrades al mes de juny de l’any passat, i on es van debatre temes com la seva implantació, els objectius que persegueixen, i els reptes que s’afronten de cara al seu funcionament satisfactori.


El regidor ha explicat que ara comença un procés de definició de necessitats per als pressuposts de 2012. L’objectiu és anar incrementant el percentatge de participació en els pressuposts, per tal que aquests siguin un reflex dels desitjos i necessitats de la ciutadania. És per això que durant aquesta legislatura s’han multiplicat les reunions amb els diferents òrgans de participació (reunions sectorials, reunions territorials, reunions del consells social de la ciutat…), que han passat d’una per any al període 2004 a 2007, a 77 en el període 2008 a 2010.


Des del 2008 s’ha anat duent a terme una posada en marxa gradual dels pressupostos participatius, ja que segons ha destacat el regidor, iniciar un procés participatiu en aquesta matèria representa un gran de canvi i adaptació política, del teixit associatiu i de la pròpia administració. En aquesta línia, el nou protocol dóna una passa qualitativa en el procés que actualment està ja en marxa, amb dos canvis importants:


1. Impulsar una presa de decisions pressupostàries amb una perspectiva territorialitzada.

2. Possibilitar la participació directa de la ciutadania (i no nomes les entitats) en la presa de les decisions.

Com és el procés participatiu?

La participació ciutadana en l’elaboració dels pressupost s’estructurarà en quatre àmbits:

1. Audiències de veïns: els consells de barri hauran de convocar una audiència amb tots els veïns i veïnes dels barris adscrits al consell, on es podran formular propostes individuals en relació als pressuposts municipals.

2. Consells de Barri: recolliran totes, valoraran i votaran les propostes dels habitants del barri i les transmetran al consell de districte.

3. Consells de Districte: valoraran les propostes presentades per tots els consells de barri pertanyents al districte i les elevaran al consell social de la ciutat.

4. Consell Social de la Ciutat: valorà les propostes gestionades a través dels consells de districte i de barri i les traslladarà a l’equip de govern municipal.

Quin és l’àmbit de participació?

 

La presa de decisions pressupostàries per part dels ciutadans es concentra sobretot en les partides de projectes i inversions, on la ciutadania podrà definir les seves prioritats sempre partint de la realitat del territori. Així mateix, cada àrea de govern podrà sotmetre al procés participatiu aquelles partides pressupostàries que siguin susceptibles de compartir amb la ciutadania, com és per exemple, el cas de les subvencions.

Share This