Protestas_EgiptoManel Carmona, Coordinador d’EUIB ha declarat ‘Les protestes i massives mobilitzacions populars desencadenades en tots dos països arran de la carestia de vida, la corrupció i l’absència de democràcia assenyalen un camí clar: la conquesta dels drets humans en tots dos països i en general en tot l’àmbit nord-africà’.


Esquerra Unida recolza aquestes justes reivindicacions alhora que critica la connivència mantinguda durant anys i anys per part de la Unió Europea i d’Estats Units d’Amèrica del Nord amb tots dos règims així com amb la resta dels quals hi ha a la zona.

Mentre s’era tan estricte amb uns països es feia els ulls grossos quan no la clara complaença amb la situació a canvi de mantenir un status quo que beneficiava els interessos geoestratègics d’ambdues superpotències a Orient Pròxim. No és casual el suport d’Israel així com el d’Estats Units a Hosni Mubarak en aquests moments.

Des d’Esquerra Unida expressem la nostra solidaritat i compromís actiu amb les causes de llibertat, drets humans i democràcia en aquesta regió alhora que apuntem al fet que una de les causes de la precarietat i dificultats de la població radica precisament en la política econòmica, comercial i inversora exigida per la Unió Europea de liberalització que aprofundeix les desigualtats. Al seu torn una de les conseqüències de tal política comercial i econòmica ha estat els fluxos immigratoris massius en veure’s empobrits als seus països.Per aquest motiu exigim a la UE un canvi radical de la relació amb els països del sud del Mediterrani per acabar amb tanta injustícia i pobresa i inaugurar una era de justícia social a la zona.

Així mateix des d’ Esquerra Unida denunciem la greu lesió a la llibertat d’expressió i informació que sofreixen tant els periodistes egipcis com els corresponsals i enviats especials de múltiples mitjans de comunicació de tot el món, que des d’allí informen dels successos que ocorren en aquest país. Encoratjem a corresponsals i periodistes egipcis al fet que continuïn elaborant i divulgant informacions veraces.
Share This