carmona_carreras_menorca

La formació estudia la possibilitat de presentar un recurs d’inconstitucionalitat davant la nova onada privatitzadora del Govern ZP 

 

Avui matí al local d’Esquerra de Menorca de Maó, ha tengut lloc una reunió entre Manel Carmona, coordinador d’Esquerra Unida de les Illes i candidat al Parlament s’ha reunit avui matí amb Ramón Carreras, membre de l’Executiva nacional d’AENA i Secretari general de CCOO Menorca. Dit encontre forma part de la roda de contactes que fa el sindicat per explicar els problemes que pot suposar el canvi de model de gestió.

 

L’objectiu fonamental per Esquerra Unida a dit encontre ha estat poder recollir de primera mà dels riscos socials i econòmics que poden patir les Illes, si es romp la xarxa estatal d’aeroports i es privatitza un 49% d’AENA. Una reunió que Carmona ha qualificat de ‘profitosa i de total coincidència’ 

El Coordinador interinsular d’Esquerra Unida manifesta el seu rotund desacord davant el procés privatitzador en el que ens ha ficat la deriva política del PSOE, i l’expressió político-social que al nostre parer comportarà una inevitable pujada de taxes i una caiguda de les inversions tant en infraestructures com en seguretat directa i indirecta.

 

Ramón Carreras ha volgut negar rotundament la fal·làcia que suposa defensar la necessitat de privatitzar AENA. AENA ‘no costa un dur a l’Estat ni als contribuents ja que s’autofinancia i, a més es tracta del primer operador a nivell mundial. Per què privatitzar-la doncs?’

 

Carmona ha continuat en la mateixa línia argumental afegint ‘Rebutjem taxativament que l’empresa privada gestioni millor que una empresa pública. Allà on s’ha aplicat ha resultat més car i manco eficient. De fet a Gran Bretanya la gestió privada de l’aeroport ha acabat en l’augment de tarifes, l’empitjorament dels serveis oferts i amb la precarització salvatge de les condicions laborals’.

 

Ramón Carreras ha explicat ‘Actualment hi ha un procés obert de negociació amb AENA i el Ministeri de Foment, però sense cap acord fins el moment, per la qual cosa no es pot descartar la convocatòria de mobilitzacions, inclosa la vaga.  

 

Segons l’article 149 de la Constitució Espanyola l’Estat té competència exclusiva sobre les matèries valorades com d’interès general i això inclou els aeroports així considerats, el control de l’espai aeri, trànsit i transport. És per això que Esquerra Unida estudia en aquests moments la possibilitat de presentar un recurs d’inconstitucionalitat’ 

 

D’altra banda cal destacar que només Izquierda Unida es negà a validar el RD Llei 13/2010 en el Congrés i vol remarcar que aquest canvi de model s’està realitzant de forma precipitada, sense donar respostes clares sobre les conseqüències tan immediates com a mig llarg termini que tindrà sobre els treballadors, sobre els usuaris o sobre els aeroports no rentables’

Finalment Manel Carmona ha afirmat ‘Esquerra Unida no permetrà que se li manllevi a la ciutadania la possibilitat de participar d’un debat sobre la venda al millor postor d’un servei públic com el que presta actualment AENA’.


A la fotografia:Manel Carmona, coordinador d’Esquerra Unida de les Illes i candidat al Parlament amb Ramón Carreras, membre de la Executiva nacional d’AENA i Secretari general de CCOO Menorca

Share This