Variat_Ferreries 

Una vegada més estem assistint al vergonyós espectacle d’un intent de rentar la cara d’uns polítics incompetents i incapaços de generar treball a Menorca.

Al mes de juliol el Govern Balear i el Consell de Menorca es van comprometre a la creació i generació d’un miler de llocs de feina al inici de les obres de la variant de Ferreries.

El dia 20 de febrer la premsa local justificava el incompliment d’aquest compromís sota els arguments de la falta de competitivitat de les empreses menorquines del sector i les carències en formació dels seus treballadors per a dur a terme aquestes obres.

Des d’Esquerra de Menorca – Esquerra Unida volem desmentir categòricament aquests arguments, que l’únic que volen és maquillar la ineptitud, la irresponsabilitat i la falta de compromís dels dirigents polítics del Govern i Consell, en la generació i creació d’ocupació a Menorca.

Ja és hora de que a les adjudicacions de les obres i serveis dependents de les administracions públiques s’imposi el Contracte Social i de que es vigili i controli que, tan les contractes com les subcontractes, apliquin els Convenis Laborals de cada Sector als treballadors i, en aquest cas concret, el Conveni de la Construcció de Balears.

Si no és així, són corresponsables de l’ofegament econòmic i tancament que estan patint massa empreses de la Construcció a Menorca per competència deslleial d’empreses de fora i de l’explotació i precarietat laboral a la que estan sotmesos els treballadors que executen l’obra de la variant.

Com poden competir els empresaris menorquins a una obra pública on, no només no s’aplica el Conveni Sectorial, sinó que, a més a més, es genera tal nombre d’hores extraordinàries que farien possible duplicar la plantilla, s’abonen a sis euros, no es paga nocturnitat i es fan una altra sèrie d’irregularitats en matèria de contractació laboral i seguretat?

Com poden mirar cap a una altra banda davant aquest casos d’explotació i precarització laboral, els responsables polítics de l’Illa?

Falta de maquinària especialitzada i de formació de treballadors? Una altra fal·làcia fàcilment desmuntable i que demostra la falta de visió política i de compromís amb la recuperació del Sector de la Construcció en Menorca, tant a nivell econòmic com de creació d’ocupació per part de les responsables polítics.

Avui per avui no hauria de ser cap obstacle i qualsevol empresa de Menorca hauria de poder accedir a l’ús de maquinària i de tecnologia necessària per a fer aquestes obres, mitjançant una contractació per leasing o renting avalada per les pròpies administracions.

Així mateix i donat el temps que s’ha disposat des de que es va projectar la variant fins l’ inici de l’obra, un govern i uns polítics previsors i compromesos amb l’ocupació, haurien posat en marxa accions formatives que propiciessin el reciclatge i la formació adequada als treballadors necessaris per a l’execució de les mencionades obres.

EM-EU entén que només falta visió política i determinació a l’hora de posar en marxa itineraris formatius de reciclatge sectorials, defensar i plantejar polítiques per a la creació de llocs de feina, que no s’utilitzen adequadament ni els recursos econòmics ni materials, com el centre de formació des Mercadal.

En política no tot val i els polítics no han d’intentar quedar bé a costa de l’ofegament econòmic de les empreses de construcció de Menorca i el càstig permanent de l’atur als seus treballadors.
Share This