Des d’Esquerra de Menorca – Esquerra Unida volem manifestar el nostre total rebuig a la privatització dels aeroports que vol dur a terme el Govern Central i recolzem les concentracions i manifestacions que els sindicats tenen programades per aquest cap de setmana en protesta per aquesta privatització.

En el cas de l’Aeroport de Menorca, aeroport deficitari, suposarà que es trenca el principi de solidaritat, present en l’estructura actual d’AENA, segon el qual uns aeroports amb beneficis compensaven el dèficit d’altres. La privatització, en un principi, dels aeroports de Madrid i Barcelona, que són dos dels que donen beneficis, suposarà que aeroports com el de Menorca tindran que cercar fons de finançament fora de la xarxa estatal d’AENA i això repercutirà sense dubte en l’augment de les taxes en Menorca, amb el conseqüent augment del preu del bitllet.


En aquests dies hi ha un moviment ciutadà, molt interessant , per tenir un transport aeri digne a Menorca, les privatitzacions programades pel Govern del PSOE el que provocaran serà tot el contrari del que està demandant la ciutadania menorquina.


També dins d’aquest principi de solidaritat entre aeroports, ens hem de plantejar la conveniència de que la gestió aeroportuària sigui transferida a la nostra comunitat autònoma. Es cert que Son Sant Joan és un aeroport amb benefici, però no és el cas d’Eivissa ni de Menorca, seria bastant complicat que la Comunitat Balear pogués assumir les despeses que suposen aquests dos aeroports, als quals és impossible renunciar. També seria motiu per un augment de taxes i el conseqüent augment de preus.


Esquerra de Menorca – Esquerra Unida estem per la participació de la Comunitat Autònoma en la gestió aeroportuària, però que no es superi el 49% i així assegurar el manteniment estatal dels aeroports de les illes menors.


Un altre aspecte en el qual la privatització aeroportuària no serà beneficiosa per a Menorca, és en el tema del turisme. Si es comencen a privatitzar aeroports, hi ha molts aeroports peninsulars que hauran de tancar, això complicarà i encarirà molt l’arribada a Menorca de passatgers peninsulars.


Aquest, entre altres, són els motius per els que des d’Esquerra de Menorca diem NO A LA PRIVATITZACIÓ DELS AEROPORTS i donar total recolzament als representants sindicals en les seves demandes.

Share This