web_direcci_comproms_contra_la_corrupciEl coordinador d’EU de les Illes Balears, Manel Carmona, acompanyat d’altres membres de la direcció, ha fet pública avui la següent

 

Declaració d’Esquerra Unida davant la situació generada pels casos de corrupció a les Illes Balears


Esquerra Unida de les Illes Balears


CONSIDERANT

Que les recents actuacions judicials i de la fiscalia anticorrupció al voltant de les operacions claveguera i picnic i de l’encàrrec de l’Òpera de Calatrava i Matas, remarquen el fet que PP i UM han duit a les Balears a nivells de corrupció política mai assolits per cap Comunitat Autònoma de l’Estat.


Que el Partit Popular amb el seu suport al Sr. Francesc Fiol, al Sr. Flaquer a la Sra. Puig i a la Sra. Estaràs – igual que en el passat defensava al Sr. Matas, al Sr. Cardona o al Sr. Rafa Duran – demostra ben a les clares que no te cap intenció de rectificar i que només espera el seu retorn al poder per reprendre les seves velles pràctiques.

Que Convergència de les Illes Balears no és més que un intent de continuar UM  d’una altra manera. Tant si s’opta per l’autodissolució acordada per l’executiva (òrgan manifestament incompetent per adoptar aquesta decisió) com si s’opta per abandonar la formació amb la pretensió de formar-ne una de nova (de manera similar, salvant les distàncies, com ho fan els epígons d’Herri Batasuna) el que tendrem és una continuació política d’UM liderada pel darrer President d’UM i dissenyada des de la pròpia UM.

Que darrera aquestes patètiques maniobres, igual que darrera l’operació encapçalada pel Sr Jaume Font per mor de la seva marginació de les llistes electorals del PP, no hi ha cap tipus d’ideologia: només la voluntat de constituir un sindicat dinteressos des del que condicionar la política balear.


EU acorda:

  1. Manifestar el seu total suport a les recents  actuacions dels jutges i la policia judicial que han estat objecte d’una crítica més que desafortunada per part del delegat del govern. En el cas de trames organitzades de corrupció, les detencions, la presa de declaracions gairebé simultànies i l’aillament dels detinguts són imprescindibles per afavorir la confessió de les persones implicades i, en definitiva, per aclarir la veritat. 

  1. Fer una crida a la ciutadania de les Illes Balears perquè a les eleccions de dia 22 de maig siguin un gran NO a la corrupció i els robatoris protagonitzats pel tàndem PP i UM. 

  1. Fer declaració solemne de no pactar després de les eleccions ni amb el PP ni amb els epígons d’UM ni amb l’escissió del PP liderada  per Jaume Font ni amb una coalició d’aquestes dues darreres opcions. 

  1. Demanar a la resta de forces progressistes que adquireixin el mateix compromís i que ho traslladin amb claredat a la ciutadania de les Illes Balears. 

  1. Demanar al PSOE que apliqui criteris de responsabilitat política en el cas de l’Autoritat Portuària i insti el relleu del titular d’aquesta institució. 

  1. Adherir-se a la campanya estatal  de la ong  avaaz.org que exigeix que els partits excloeixen de les seves llistes  electorals a tots aquells candidats imputats o condemnats per delictes associats a la corrupció i actuïn amb urgència per a impulsarmesures eficaces per combatre-la.  

  1. En aquest sentit, i malgrat que el Sr. Xicu Tarrés no incorreix en cap dels supòsits del codi ètic d’EU que fan necessària l’assumpció de responsabilitats polítiques, demanar al PSIB-PSOE que no incloeixi el Sr. Tarrés a les llistes electorals de 2011 ni al Sr Josep Marí Ribes, candidat a la batlia de Sant Josep, per tal de fer un gest clar en favor de la regeneració democràtica de les Illes Balears. 
Share This