web_8_marzo

El 8 de març de l’any passat, des d’EU denunciàvem la creixent precarització de la situació de les dones, degut a les mesures de reforma laboral adoptades pel Govern PSOE. Un any després, només podem assenyalar que desgraciadament l’escenari ha empitjorat a uns nivells insuportables.

 

El ja de per si fràgil “Estat de Benestar” i les inestables i fictícies “mesures per la igualtat de les dones”, juntament la involució política del Govern del PSOE, han portat unes taxes d’atur cada vegada més creixents amb acomiadaments abusius i sexistes i una taxa d’activitat que arriba a la indignitat d’un Estat suposadament avançat (segons l’EPA la taxa d’atur masculí és del 19,65% i la femenina del 20,79% i la taxa d’activitat masculina és d’un 60% mentre que la femenina es troba a un 52,5%).

 

La menor taxa d’ocupació femenina (el 41,5%), el major percentatge en treballs a temps parcial (el 80,6%), la desigualtat salarial (en més del 20%) i la vida laboral marcada per la precarietat i la feminització de la cura de filles i fills i familiars depenents, són algunes de les conseqüències dels retrocessos.

 

El increment de 15 a 20 anys el període de càlcul de la pensió de 38,5 anys per al cobrament del 100% de la mateixa, augmentarà la discriminació i la pobresa de les dones ja que aquestes segueixen estant instal·lades a un sistema patriarcal que perpetua en elles la càrrega de treballs domèstics i de cura, amb els següents buits de cotització que les impedeixen tenir un futur digne. Espanya és el quart estat d’Europa en percentatge de dones excloses del mercat laboral per tenir que tenir cura de fills i familiars depenents i a l’actualitat, 1 de cada 4 dones majors de 65 anys està sota el llindar de la pobresa.

Esquerra Unida exigeix al Govern del PSOE que:

·         S’incorporin mesures efectives per a la integració de les dones al mercat laboral, en condicions d’igualtat, tant salarial com professional.

·         S’incloguin obligatòriament en els contractes públics mesures reals d’igualtat en la contractació i en l’ocupació.

·         S’articulin mesures que consolidin el repartiment familiar i social de la cura d’infants i persones depenents universalitzant els serveis públics.

·         Es reconegui la contribució econòmica de les dones als treballs no reconeguts com productius (cura, feines domèstiques, etc.)

·         L’assignació del 5% del total del PGE a polítiques “dona” específiques i transversals.

 

Així mateix, critica al PP, i en concret a la Sra. Llinàs, pel seu obstruccionisme al Parlament per evitar la tramitació de la Llei d’Igualtat que, entre altres coses, tipifica l’impagament de pensions com a violència econòmica contra les dones, el que equipararia els drets als de les dones víctimes de la violència física i psicològica.

Share This