Foto: Menorca.infoweb_Jesus_Barrasa

 Al  maig celebrarem eleccions a les administracions públiques més properes a la ciutadania,  és a dir,  als municipis,  a l’illa i a la comunitat.

 

Un dels temes que estarà damunt la taula, serà  l’eficàcia de les administracions públiques i la duplicitat de funcions.

 

Des d’Esquerra de Menorca – Esquerra Unida consideram que l’administració ha d’estar el més propera possible a la ciutadania, i per això consideram de vital importància que els Consell Insulars tinguin el màxim de competències que permet  la llei.  Això s’ha de donar amb una transferència econòmica i de personal adequada i lligat a la supressió de l’estructura d’altres administracions. No pot ser que una vegada s’han fet traspassos de competències, l’administració que ha traspassat mantingui l’estructura política i tècnica igual que quan tenia més gestió. 

 

Hi ha molts d’interessos en dur el debat cap a la viabilitat de l’Estat de les Autonomies, cosa que nosaltres rebutgem. El debat està en la capacitat de gestió eficaç de les institucions i en evitar aquestes duplicitats que fan inviable econòmicament l’estructura administrativa.

Per altra banda s’està qüestionant la tasca  dels treballadors i les treballadores de les administracions públiques. Què fàcil és dir que els funcionaris no treballen o que provoquen el mal funcionament de l’administració.  Quan entre els veritables responsables del bon funcionament de l’administració trobam sovint polítics i polítiques amb poca preparació i talla política que necessiten un cap de turc!

 

Darrerament els missatges que responsabilitzen als funcionaris i les funcionàries de tots els mals són freqüents . No més cal recordar que el Sr. Zapatero va reduir el salari del funcionariat en un 5% com mesura per sortir de la crisi, com si el salari dels funcionaris tingués qualsevol responsabilitat en la crisi! La crisi l’han provocat els bancs i grans financers, però a aquest el Sr. Zapatero no els retalla el 5%, no, els dona mils de milions d’euros que moltes vegades es gasten en primes per els grans directius d’aquestes entitats financeres. Quina incongruència!

 

A  l’administració insular també trobam moltes incongruències. S’ha aprovat  l’aplicació de la mesura de reducció del sou del personal de l’administració, però es manté una macro estructura, totalment sobredimensionada de directors i directores insulars i, a més a més, hem de sentir per part d’una responsable política del CIM la queixa sobre la falta de transferències al Consell. Jo demano, si no teníem competències, per què mantenien l’estructura del Consell? És que hi ha hagut direccions insulars sense competències que han rebut un sou públic durant quatre anys?

 

Des d’EM-EU hem rebutjar des de l’ inici de la legislatura aquesta estructura del CIM per considerar-la del tot ineficaç i mancada de l’austeritat que han de tenir les administracions per a gestionar els doblers de tothom. No l’admetrem de cap de les maneres. Consideram que en aquelles àrees o departaments on hi ha personal  preparat,  no ha d’existir un gestor- polític, o el que és mateix, un director o una directora insular, i menys que mai quan qui ha de prendre la darrera decisió, el conseller o la consellera, té una dedicació exclusiva.

 

És cert que dins del funcionariat hi ha persones més i menys capaces, com a tot arreu, però és responsabilitat dels polítiques i polítiques el cercar solucions per a que l’administració sigui eficaç i eficient.

 

Som conscients que les institucions públiques de Menorca poden de funcionar millor, que el personal laboral i el funcionari ho està desitjant i col·laborarà activament amb qui es sigui capaç de governar amb una actitud d’escolta, respecte i reconeixement del personal, generant participació per trobar solucions als problemes…

 

Com a ciutadans i ciutadanes ens correspon triar les persones que governaran les institucions insulars que han de resoldre les nostres necessitats i els nostres problemes els propers anys, i amb elles, qui és el model de gestió de les institucions que volem.

 

Jesús Barrasa

Candidat al Consell Insular i Parlament per Esquerra de Menorca – Esquerra Unida

Share This