PVCANEsquerra Unida vol manifestar la seva satisfacció per l’acord al que es va arribar ahir al Ple del Consell Insular de Mallorca i que suposa la rectificació i reconversió del projecte de Via Connectora presentat pel PSIB en una carretera convencional, tal com demanava la Plataforma Via Connectora: Així No.

 

Des d’Esquerra Unida ens sentim especialment satisfets i satisfetes d’haver ajudat a propiciar aquest acord.

 

Després d’haver celebrat una reunió amb la plataforma, aquesta força política va fer ús de la seva influència a l’Ajuntament de Palma i va aconseguir que s’aprovés al Ple de 28 de febrer una esmena, presentada conjuntament entre els grups socialista i BLOC, relativa a la via connectora. Aquesta resolució instava al CIM a que la Via Connectora minimitzàs el consum de territori i l’impacte mediambiental, l’adaptació al Pla Director Sectorial de Carreteres i comptar amb totes les avaluacions que la la Comissió Balear de Medi Ambient consideri necessàries.

 

Per altra banda, Esquerra Unida desitja que aquesta rectificació es prengui com a exemple de la necessitat d’incloure processos participatius en la presa de decisions de l’acció institucional de forma que la ciutadania no sigui, únicament, agent passiu que contempli com altres persones decideixin sobre el que l’afecta més directament.


 

ANNEXE

 

Esmena que presenten conjuntament els grups municipals socialista i del Bloc alternativa a la proposició del grup municipal popular al Ple de 28 de febrer relativa a la  via connectora

 

1.- L’Ajuntament de Palma insta el Consell de Mallorca a que  el projecte de via connectora compleixi amb els següents paràmetres:

 

 a) minimització de l’impacte ambiental i del consum de territori

 

 b) adaptació a la part normativa del Pla Director Sectorial de Carreteres

 

 c) Adaptació del tram que enllaÇa amb la carretera de Soller als parametres d’una carretera convencional desdoblada  amb una velocitat màxima de 80 km/h

 

2.- Així mateix, el Ple de l’Ajuntament insta el Consell de Mallorca a comptar amb totes les avaluacions mediambientals que la Comissió Balear de Medi Ambient consideri necessàries.

Share This