Les persones que treballen al grup municipal d’UM només es justifiquen com a personal de suport a les tasques dels regidors i han perdut el seu sentit  un cop que els seus dos regidors han abandonat la institució sense possible substitució.


A més, allò que no te sentit es torna obertament fraudulent quan constatam que els teorics assistents d’un grup municipal inexistent esdevenen en personal al servei d’un partit de nova creació que es diu  CxI i que no te cap títol que li permeti utilitzar doblers públics per finançar el seu personal.


Aquest fet ha quedat sobradament demostrat quan fa dos dies  els dos treballadors de l’extint grup municipal d’UM varen ajudar al candidat de CxI a Palma a organitzar una roda de premsa dilluns passat.

En aquest sentit, EU demanda dels responsables de CxI que convidin al personal de l’antic grup municipal d’UM a dimitir motu propio i d’immediat i, cas contrari, insta a la batlessa de Palma  a cessar-los.

Cas contrari, Esquerra Unida es reserva l’estudi de les mesures legals pertinents davant un presumpte  cas de finançament il·legal de la campanya electoral de CxI.

Share This