web_Arenas_de_BilbaoAixí mateix no farà més canvis de denominació que no obeeixin a l’aplicació de la llei de Memòria Històrica i la de normalització linguística.

Aquests dos compromisos han estat formulats per la candidata d’EU a la batlia, Aina Comas amb motiu de la seva visita al carrer Arenas de Bilbao.

Esquerra Unida ha valorat molt positivament la feina feta durant aquesta legislatura pel que fa a la democratització i normalització del nomenclator que es pot donar per conclosa en mes d’un 98 per cent.


En aquest sentit, Esquerra Unida considera que en els propers 4 anys els esforços fonamentals han de dedicar-se en bona mesura, a col·locar plaques allà on no n’hi ha i a limitar els canvis a allò estrictament necessari en funció dels criteris indicats.


Així mateix, els pocs canvis de nom que encara s’hauran d’efectuar s’han de dur a terme establint mecanismes directes de consulta als veïns sobre el nou nom del carrer o placa afectats.


Amb aquests criteris, s’evitaran conflictes com els de Mirador Badia o Arenas de Bilbao i s’evitaran molts de perjudicis derivats de canvis de nom innecessaris.


Quant als NOUS vials i places Esquerra Unida apostarà també per la participació ciutadana i per noms el menys controvertits possibles.

Share This