Aina_Comas

Una de les queixes que s’han tramés amb major freqüència a la candidata per part de les entitats ciutadanes que desenvolupen activitats de caire social és el retràs en el pagament de les subvencions atorgades per l’Ajuntament per al desenvolupament d’aquestes activitats.

Si això resulta difícil en el cas de les empreses, ho és molt més en el cas d’entitats – sobre tot les petites i mitjanes – que tenen més dificultats per accedir a un crèdit o per pagar els interessos del mateix.

La manera més neta de solucionar-ho ha afirmat Aina Comas és que l’Ajuntament obri una línia de crèdit de fins a 4.000.000 d’euros per afrontar el pagament immediat de les subvencions. Això garantirà tant el pagament immediat de les subvencions com el fet que no hi hagi despeses financeres per a les entitats

EU, des del govern municipal, ha impulsat en gran mesura la implicació de les entitats ciutadanes en activitats d’interès social passant de 3.273.761 euros el 2007  a 4.376.000 euros el 2011, és a dir, un increment del 33%.

Aquest compromís social ha de ser correspost per l’Ajuntament, facilitant al màxim les coses, accelerant els pagaments i evitant paperassa i burocràcia” ha afirmat Aina Comas.

Les entitats potencialment beneficiàries d’aquesta mesura són un amplíssim ventall que van des de les associacions veïnals, les de tercera edat, les dedicades a prevenció de drogues, les de persones amb discapacitats, les d’immigrants, entre moltes altres.

Share This