La batlessa de Palma, i tots els grups municipals, han accedit a procedir al cessament dels assessors tal i com

demanava Esquerra Unida


El passat dia 13 d’abril Esquerra Unida va exigir públicament el cessament de les dues persones adscrites al grup municipal d’UM a l’Ajuntament de Palma, donat que els dos regidors d’aquest partit que tenien representació municipal havien dimitit dels seus càrrecs.


En relació a això, Esquerra Unida vol manifestar la seva satisfacció pel fet de què la batlessa de Palma, amb l’aprovació de tots els grups municipals, hagi atès a aquesta demanda i hagi procedit al cessament d’aquestes dues persones.


És evident que aquests treballadors es trobaven en una situació completament anòmala, des del punt que només es justificaven com a personal de suport d’uns regidors que ja no ho eren i d’un partit que a la pràctica tampoc no existeix. Encara més anòmal era el fet que aquests treballadors fessin feina per a Convergència x les Illes, un partit que no s’ha presentat a les eleccions, que mai no ha tingut representació municipal i per tant no té cap títol que li permeti utilitzar doblers públics per pagar el seu personal.


En aquest sentit, Esquerra Unida vol lamentar que CxI no hagi fet cap passa per a que aquestes dues persones dimitissin dels seus càrrecs. Aquesta passivitat i aprofitament de recursos va en contra de la suposada renovació de CxI i del seu trencament amb el partit i la manera de fer d’Unió Mallorquina.

Share This