web_Comproms_aturar_pelotazos_urbanistics_a_Palma

Exigeix claredat a PSOE i PSM sobre el “pelotazo” propiciat pel Reial Mallorca


El Partit Popular ha donat suport durant aquesta legislatura a tres “pelotazos” urbanístics que ell mateix va iniciar durant el mandat de la batlessa Cirer i que l’actual equip de govern ha aturat amb bon criteri:

 

La reclassificació del polígon de Son Garcías Vell al camí de Son Fangos (200.000 m2) per ubicar-hi empreses de rent a car. Els terrenys són, en bona mesura, propietat d’empreses d’aquest tipus que les ocuparen il.legalment durant més d’una dècada davant la passivitat de l’Ajuntament.


La multiplicació per 3 de l’edificabilitat de les zones M dels Polígons industrials obrint, a més, els usos permesos a d’altres impropis dels polígons d’aquestes característiques.


La requalificació  dels terrenys de Sa Creuta al costat de l’EMT (117.000 m2) amb una edificabilitat global desmesurada.


Així mateix, el PP ha donat suport explícit a:

La proposta del Reial Mallorca de dur a terme una operació urbanística que, al marge de la seva concreció urbanística, té com a objectiu evident finançar el club a través d’aquesta operació.


No tots els “pelotazos” esmentats tenen la mateixa naturalesa però sí un denominador comú: un enriquiment il·lícit i injustificat  per part de persones i societats privades que és propiciat per l’actuació de l’autoritat urbanística.


Així mateix, en dos dels casos – les zones M dels polígons industrials i Sa Creueta – les operacions són clarament inconvenients des del punt de vista de la solució urbanística proposada.


I també hi ha un segon denominador comú: amb una petita part dels beneficis privats produits per aquestes operacions es pot finançar sobradament qualsevol campanya electoral.


Esquerra Unida es compromet a  fermament a:

Culminar el compromís del pacte de govern quant a tornar enrera la modificació de l’edificabilitat de les zones M aprovada el 2004.

Oposar-se a la reclassificació de Sa Creuta.

Oposar-se a que les empreses de rent a car que es lucraren amb l’ocupació il.legal de Son Garcías Vell puguin lucrar-se doblement a través de la reclassificació dels terrenys. Aquesta reclassificacio, cas de produir-se s’hauria de fer de tal manera que no comportàs beneficis econòmics per als actuals propietaris.  D’altra banda, el desmantellament de Son Banya, previst per al març de l’any qui ve, converteix aquest terrenys (inhàbils per a l’ús residencial per la proximitat a l’aeroport) en un lloc idoni per a al negoci dels rent a car donada, precisament, la seva proximitat a l’aeroport.


Pel que fa a l’operació del Lluis Sitjar proposada pel Reial Mallorca, EU es manifesta disposta a negociar qualsevol solució urbanística que es vulgui proposar sempre i quan es compleixin dos requisits:

La integració de la zona del Lluis Sitjar en la Falca Verda.

Que aquesta operació no signifiqui un mètode indirecte de finançar el Reial Mallorca en detriment en la mesura que les plusvàlues genberades haurien d’anar en benefici del conjunt de la ciutat.


En aquest sentit, EU vol manifestar la seva preocupació per la posició del PSOE i del PSM que, a hores d’ara, encara no han dit que la solució presentada pel Mallorca (o l’alternativa del PSOE d’intercanviar Son Moix pel Lluis Sitjar ) no hagin de servir per al finançament del Reial Mallorca. Fins ara, només Esquerra Republicana s’ha manifestat amb claredat en la mateixa línia que Esquerra Unida.

Share This