web_CODI_ETIC_PATRIMONIManel Carmona, candidat al Govern Balear i coordinador d’Esquerra Unida de les Illes Balears, ha presentat avui el codi ètic que EU implantarà a les institucions públiques a la propera legislatura.


Aquest codi ètic, segons Carmona, està molt relacionat amb el Codi del Bon Govern impulsat a l’Ajuntament de Palma, en gran part a instàncies d’EU.


No obstant això, Carmona ha declarat que el codi ètic que EU es compromet a implantar va més enllà del promogut a l’Ajuntament de Palma i també és més concret i ambiciós que la Llei de bona administració i bon govern aprovada al Parlament perquè introdueix mesures com:

 

  1. Especificar a què casos els càrrecs públics han d’assumir responsabilitats polítiques.
  2. Fer públic els bens patrimonials dels càrrecs públics i els alts càrrecs al moment de la presa de possessió i en finalitzar el seu mandat.
  3. Fer públic trimestralment la despesa en mitjans de comunicació per part de les institucions públiques per conceptes com la publicitat institucional, el patrocini o altres conceptes.

 

Per la seva part, Aina Comas, la candidata a la batlia de Palma ha fet públics els patrimonis dels primers candidats i candidates d’EU. Comas ha lamentat el protagonisme de la corrupció política i ha posat en valor el fet que els candidats i candidates d’un partit honest com Esquerra Unida, que han passat per la gestió i no s’han enriquit, puguin mostrar ara els seus patrimonis i demostrar que la seva realitat no és distinta a la de la majoria de treballadors i treballadores.

Share This