ESQUERRA UNIDA CONSIDERA


 

A) Que els animals tenen drets tal i com han reconegut la UNESCO i l’ONU, drets que les institucions tenen el deure de protegir.


 

B) Que les persones som també animals i que això explica els lligams d’estimació que es poden arribar a establir entre les persones i la resta dels animals.


 

C) Que  la convivència amb els animals no és un problema a gestionar: és, per a les persones, una oportunitat per a l’educació en la responsabilitat, l’educació en l’estimació del medi natural en general, un factor de sociabilitat i, fins i tot, un element terapèutic de primer ordre.


 

D) Que el sacrifici anual de milers d’animals de companyia per part de les institucions és un escàndol derivat de la manca de rigor en l’administració dels mecanismes de control sobre aquest tema per part de les diferents institucions.


 

 

I EN FUNCIO D’AIXÒ, EU ES COMPROMET:


 

web_PALMA_ANTITAURINA_-Aina1er.- A protegir amb tots els mitjans al seu abast els drets dels animals proclamats a la Declaració Universal dels Drets del Animals de 1977.


 

2on.- A cercar la col·laboració en aquesta de les nombroses entitats dedicades al benestar dels animals.


 

3er.- A treure el tema dels animals dels departaments de Sanitat o Agricultura i crear a totes les institucions on governi Oficines de Convivència amb els Animals dependents de Presidència o Batlia.


 

4t.- A considerar aquesta qüestió un tema transversal que ha d¡implicar tots els recursos administratius que hi estiguin relacionats: webs institucionals, organització de festes i events,  centres educatius i socioculturals, equipaments per a joves i la tercera edat, seguretat ciutadana, polítiques ramaderes i de salut, etc.


 

5è.- A impulsar totes les mesures necessàries per evitar la tortura i tractes degradants als animals en el marc de festes populars, començant per les curses de braus.


 

6è.- A establir les normes oportunes per impedir activitats com la utilització d’animals salvatges en els circs que impliquen una  degradació intolerable de la seva qualitat de vida.


 

7è.- A donar la major diligència a les inspeccions i tramitació de les denúncies relacionades amb el maltractament.


 

8è.- A establir mecanismes de control efectius sobre la tinència d’animals de companyia i enduriment de les multes per abandonament fins arribar a l’objectiu del sacrifici zero.


 

9è.- A desincentivar el tracte dels animals com a objectes de consum en establiments comercials regulant condicions d’exposició i tinença incompatibles amb el seu engabiament darrera la vitrina d’aquests establiments.


 

10è.- A impulsar mesures i establir mecanismes estrictes de control  per impedir el maltractament dels animals utilitzats en activitats agrícoles o ramaderes. 

Share This