web_Aina_ColumnasAixò significara duplicar el pressupost actual destinat a cooperació situat en 2,2 milions d’euros

La candidata a la batlia, Aina Comas, ha lamentat que aquest objectiu no s’hagi assolit en aquesta legislatura però, al mateix temps, ha remarcat que l’Ajuntament de Palma forma part de les institucions que, malgrat la crisi, han estat més coherents en el manteniment dels seus compromisos en matèria de cooperació.

 

En efecte,moltes institucions han optat per minvar considerablement l’esforç en cooperació amb l’excusa de les seves dificultats pressupostàries.

 

A nivell municipal, destaca l’actitud de l’Ajuntament de Madrid que ha optat directament per suspendre la cooperació internacional l’ha reduïda als projectes plurianuals ja iniciats.

 

A les Balears, Inca i Marratxí han minvat el seu esforç pressupostari en cooperació en un 50% i a nivell autonòmic,l’any 2010 hi hagué onze governs autonòmics que minvaren el seu esforç pressupostari (el percentatge que representa la cooperació respecte al total del pressupost) respecte a l’any anterior. En aquesta minva destaquen Múrcia (-59,33%), Balears (-37,66%) i València (-34%).

 

En el mateix any 2010, la mitja de l’esforç pressupostari autonòmic de totes les comunitats està molt lluny del 0,7% i es troba situada en el 0,25%, oscil·lant entre el 0,04 de Múrcia i el 0,50% de Navarra (Balears es troba situada en el 0,3).

 

Amb aquestes dades, si comparam l’Ajuntament de Palma amb el conjunt de les Comunitats Autònomes comprovarem que el 0,54% del pressupost ordinari, tot i no arribar al 0,7%, el situaria al cap davant del conjunt de les autonomies, molt per damunt, també, del Consell de Mallorca.

 

La manera de continuar progressant i d’assolir els compromisos pressupostaris plantejats per EU passa, segons la candidata d’EU, per dues qüestions:

 

1.- Treure la cooperació internacional de la regidoria de Benestar i assignar-la directament a batlia. “Fer competir la cooperació amb les polítiques socials a la ciutat és una mala fórmula que dificulta l’expansió del pressupost”, ha afirmat Comas.

 

2.- Implicar els organismes autònoms i les empreses municipals en la tasca de cooperació. EMT i EMAYA, les més potents, poden desenvolupar programes de cooperació relacionats amb el seu àmbit d’activitat i la resta podrien transferir un 0,7% del seu pressupost de despeses a un fons comú.

 

Així mateix, Aina Comas ha assenyalat els següents compromisos en la gestió de la cooperació que suposen una continuitat respecte a la política duita a terme fins ara:

 

3.- Concentrar geogràficament i donar coherència a la política de cooperació

 

4.-Controlar l’efectivitat real dels projectes finançats

 

5.- Crear lligams – allà on sigui possible – amb les institucions públiques de les zones beneficiàries.


Share This