web_TRAMVIA_SON_ESPASES

Així mateix, aposta per millorar la connexió viària entre l’autopista d’Inca i les carreteres de Sóller i Valledmossa a l’alçada de Santa Maria.

 

La candidata d’EU a la batlia de Palma, Aina Comas, s’ha compromès a impulsar la construcció d’un tramvia llançadora entre l’estació de metro de Son Sardina i l’Hospital de Son Espases.

 

Aquest tramvia podria cobrir la distància entre Son Sardina i l’Hospital en 7,5 minuts i permetria arribar a l’Hospital per via fèrria amb una inversió aproximada de 43 milions d’euros, molt inferior al cost d’una línia de metro soterrada que doblaria la quantitat abans esmentada.

 

La construcció de l’Hospital de referència a Son Espases ha empitjorat molt els problemes de mobilitat de la zona i s’ha sumat a la sobrecarrega que suposen la UIB i el centre de tractament de residus de Son Reus.

 

La via connectora només pal·liarà molt parcialment la sobrecàrrega de la xarxa viària en la intersecció entre el Camí dels Reis i les carreteres de Sóller i Valldemossa i exigeix noves solucions.

 

El tramvia llançadora i la derivació a l’alçada de Santa Maria d’una part del trànsit que va a la UIB i Son Reus provinent de la zona Nord i Est de l’illa contribuir poderosament a arreglar un problema de mobilitat que pot arribar a ser molt complicat”, ha afirmat la candidat d’EU a l’Ajuntament de Palma.

Share This