web_rdp_seguridad_ciudadana 

Una ciutat segura és, en definitiva, una ciutat on es protegeix el dret al descans dels veïns, on el trànsit és segur, una ciutat neta i una ciutat on les conductes vandàliques o agressives estan bàsicament controlades a TOTA la ciutat, és a dir, que no hi ha zones degradades on el clima de seguretat estigui significativament degradat.


Esquerra Unida es compromet a dur a terme tres actuacions que suposarien, a curt termini, un canvi radical des del punt de vista de la seguretat ciutadana sense necessitat d’incrementar una plantilla local que està ben dotada en comparació amb d’altres Ajuntaments.


Aquestes actuacions són:

1.- Fer efectives les sancions derivades de l’incompliment de les ordenances, acabant amb la sensació d’impunitat

Una bona part de les multes derivades de l’incompliment de les ordenances de neteja, renous, possessió d’animals de companyia, etc. no són cobrades i això produeix una sensació d’impunitat que cal corregir.


És necessari modernitzar els procediments de gestió i implementar amb energia tots els recursos a l’abast de l’Ajuntament – que són molts – per tal de fer efectiu el cobrament de les sancions amb la mateixa eficàcia que en el cas de les sancions relacionades amb el trànsit.


2.- Incrementar els recursos preventius i de vigilància externs a la Policia Local

La policia local de Palma té més de 900 efectius i està ben prepara però no és possible que exerceixi tota la tasca de  prevenció i vigilància que és necessària a una ciutat com Palma


Per tant, l’Ajuntament ha de desenvolupar dos tipus de recursos preventius  de caire extrapolicial:

Mediadors veïnals i socials que han d’actuar sobre el territori i en íntim contacte amb el teixit associatiu


– Controladors, és a dir, personal municipal sense qualificació professional especifica però que, a peu de carrer, puguin  detectar situacions anòmales i/o d’infracció de les ordenances amb la intenció de dissuadir-les o, en cas necessari, avisar a la policia local.


Els controladors mediambientals, els auxiliars de serveis a la ciutadania, els “serenos” que s’han posat en marxa en algunes ciutats o el persona contractat per al control de les platges a la comunitat valenciana responen a aquesta lògica.


3.- Fer més efectiva la tasca policial en la persecució de les infraccions

Reorientar a tasca dels policies de barri cap a la vigilància del compliment de les ordenances

Alliberar efectius de tasques administratives i d’aquelles més tendents a incrementar la seva visibilitat que a controlar de manera efectiva la seguretat ciutadana

Alliberar la policia local de tasques que són pròpies d’una inspecció de les llicències d’activitats

Implicar a qualsevol policia local, sigui de la unitat que sigui,  en la denúncia de qualsevol infracció a les ordenances

Incrementar els recursos de la unitat nocturna i de la patrulla verda

Share This