web_CARMONA_habitatgeLa situació de l’habitatge s’ha convertit en un problema social de primer ordre fins i tot abans d’esclatar l’actual situació de crisi econòmica.

 

S’ha de recordar l’increment fulgurant dels preus de l’habitatge a partir de l’any 2000 i com la única manera d’accedir a la propietat d’un habitatge era subscriure hipoteques a 25, 30 o 35 anys.

 

L’especulació del sòl permesa per la legislació espanyola i que ni PP ni PSOE han volgut canviar permet que un habitatge pugui costar al comprador entre cinc i sis vegades el seu preu real de cost

 

El que ha produit la crisi econòmica és que hem passat d’hipoteques prohibitives i de lloguers que suposaven el 60% de la renda familiar a habitatges que no es poden comprar i a lloguers que no es poden pagar

 

Dit d’un altra manera: 1000 persones desnonades cada any a les Illes Balears

 

Aquesta situació només es pot canviar amb modificacions de fons de la legislació estatal i amb un canvi d’orientació profunda de la política autonòmica

 

L’Estat ha de:

 

  • incrementar el sol cedit als municipis en les promocions urbanístiques al 20% en tots els casos

 

  • garantir per llei la construcció d’habitatge a preu taxat

  • penalitzar fiscalment els habitatges buits
  • establir mecanismes efectius per acabar amb l’especulació del sòl

  • eliminar la vergonya que una execució de la hipoteca no sigui suficient per cancel·lar el deute amb el banc

 

Quant al Govern de les Illes Balears ha de donar un gir de 180 graus en la seva política d’habitatge en dos sentits:

 

1.- Passar de centrar-se en la promoció d’habitatges per dedicar el 90% dels seus esforços a adquirir un parc d’habitatge públic en règim de lloguer que serveixi per solventar la dramàtica mancança d’habitatge assequible.

 

En aquests moments de crisi, accedir a un habitatge de l’IBAVI o del Patronat Municipal de l’Habitatge de Palma constitueix una odissea pràcticament inassolible i es imprescindible que aquesta situaciói canvii”, ha afirmat Manel Carmona, candidat d’EU a la Presidencia del Govern

 

2.- Reorientar tota la política d’ajudes al lloguer i a la compra actualment existents (que no tenen massa incidència en la capacitat real de llogar o comprar) i destinar-les a evitar desnonaments per impagament del lloguer o de la hipoteca

Share This