web_rdp_dependenciaAvui matí, la candidata d’EU a la batlia de Palma, Aina Comas, i el candidat al Consell de Mallorca, Albert Aguilera, han celebrat una roda de premsa conjunta a la Plaça Miquel Dolç de Palma, un barri amb molta població envellida, amb famílies econòmicament més modestes i, per tant, un dels barris on és més necessari donar-li una empenta al desenvolupament de la Llei de Dependència.

 

En aquest sentit, ambdós candidats s’han compromès a treure les Illes Balears dels darrers llocs de la llista de comunitats autònomes en relació al desenvolupament de la llei de dependència.

 

Aquesta legislatura s’ha fet un esforç important per ampliar la xarxa de centres de dia. Malgrat tot, molts ciutadans i ciutadanes tenen reconegut el dret a rebre una prestació, però el percentatge dels que la reben realment és el tercer més baix de tot l’Estat. En concret dels 17.489 que tenen el dret reconegut, reben una prestació 10.706 persones, un 59% front al 68% de mitja estatal.

 

Igualment les Illes Balears és la comunitat autònoma que està concedint el major percentatge de prestacions econòmiques per cures familiars en lloc d’oferir serveis, vulnerant així l’esperit de la llei que establia que la prestació de serveis (centres de dia, residències, serveis domiciliaris) eren la prioritat absoluta mentre que la prestació econòmica era una opció excepcional.

Així mateix, els candidats han anunciat que EU continuarà exigint un major compromís de l’Estat en el desenvolupament de la Llei. “La crisi no és excusa per no fer-ho – ha declarat Albert Aguilera -. Només amb els 787 milions d’euros anuals que ens costen les aventures d’Afganistan i Líbia es podria incrementar en un 60% les aportacions de l’Estat a l desenvolupament de la llei ».

 

En segon lloc, els candidats d’EU s’han compromès a incloure la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili en el catàleg de prestacions de la Llei.

 

Fins ara només s’ofereixen residències (on hi ha llistes d’espera), centres de dia i prestacions econòmiques de caire indeterminat però el Servei d’Ajuda a Domicili és una prestació molt important i molt demandada per la ciutadania. Conseqüència d’això és que les aportacions als Ajuntaments que gestionen el SAD estan pràcticament paralitzades des del 2004, any en que el Consell assumí aquesta competència.

 

Des de l’Ajuntament de Palma EU ha fet un esforç extraordinari per incrementar el SAD amb recursos propis. S’ha passat de 135.000 hores anuals el 2003 a 268.090 hores, la qual cosa significa haver pràcticament duplicat el servei. L’any passat l’Ajuntament es gastà 4,79 milions d’euros en aquest concepte. No obstant això, l’aportació del Consell de Mallorca a Palma (en concepte de Pla de Prestacions Bàsiques més SAD) ha passat de 2,89 milions el 2003 a 2,66 milions el 2009. Es a dir, ha minvat un 7,8 en els darrers onze anys. “Aquesta situació és insostenible i intolerable” ha afirmat Aina Comas.

 

En tercer lloc, ambdós candidats han adquirit el compromís de crear un consorci per gestionar conjuntament el SAPS, el SADIF i la xarxa de centres d’inclusió del Consell. Es tracta d’acabar amb la distorsió que suposa que les persones en risc d’exclusió social siguin competència de l’Ajuntament i que les persones en situació d’exclusió siguin competència del Consell. Les fronteres entre aquests col·lectius són prou difuses com per exigir una visió i una gestió conjunta del problema: “cal avançar per evitar disfuncions, optimitzar els recursos i servir millor als usuaris”, ha afirmat Albert Aguilera.

Share This