web_RdP_EducaciLa proposta del PP de lliure elecció de centre és perversa i demagògica

 

La construcció d’una ciutadania lliure passa, inexorablement, perquè estigui ben formada. És aquest el motiu pel que Esquerra Unida es resigna a mantenir els diferents índex que mesuren la qualitat i l’abandonament escolar a les Balears que ens situen a la cua de l’Estat, que a la seva vegada està a la cua d’Europa.

 

Esquerra Unida manifesta la seva preocupació en que els serveis públics que integren l’Estat del Benestar, entre els que es troba l’Ensenyament, estiguin al punt de mira dels retalls pressupostaris. En aquest sentit, Esquerra Unida es fa seves les declaracions de la Comissària d’educació de la UE, Androulla Vassiliou, a les que posava de manifest que la lluita contra el fracàs escolar i l’abandonament primerenc dels estudis és incompatible amb les retallades de la despesa educativa.

 

En la mateixa línia, Esquerra Unida comparteix la preocupació del Consell Escolar Estatal amb les retallades als pressupostos destinats al funcionament ordinari dels centres, a l’extensió de l’Educació Infantil i dels ensenyaments d’FP, a les activitats de formació del professorat, al pressupost destinat a contractar personal docent i personal no docent per cobrir les baixes necessàries pel correcte funcionament dels centres, entre d’altres.

 

Per Esquerra Unida és intolerable que el nostre sistema funcioni a dues velocitats: per una banda uns centres que rebutgen l’alumnat que no s’ho pot permetre o que no tenen un excel·lent rendiment mentre que els centres públics es van omplint dels alumnes que les escoles “d’elit” no han volgut acceptar. Això constata la necessitat d’establir mecanismes que homologuin l’ensenyament públic i el concertat i que garanteixin la mateixa educació independentment del centre on s’imparteixi.

 

Així mateix, Esquerra Unida convida a totes les forces polítiques a replantejar el sistema educatiu i ha apostat per una educació que no segueixi formant ciutadania analfabeta de les qüestions quotidianes -com ara el funcionament de l’Administració o els drets dels consumidors- i si que s’ha de preocupar de formar persones d’una forma integral.

 

Per Esquerra Unida, la proposta estrella del PP de garantir la lliure elecció de centre és tant demagògica com preocupant donat que ja està garantida i només serveix per ocultar una perversa intenció: que els centres amb millors resultats es massifiquin i puguin elegir els alumnes que ingressin. En resum, la lliure elecció de centre suposa que els centres tenguin lliure elecció d’alumnes. Aquesta proposta és intolerable per EU ja que no serveix per garantir l’igualtat d’oportunitats sinó que n’augmenta les desigualtats.

 

A més a més, Esquerra Unida ha anunciat els següents compromisos:

  1. Garantir la completa gratuïtat amb una dotació del 7% del PIB per acabar amb les despeses de materials, de fotocòpies, sortides programades i d’activitats extraescolars. A més a més, un sistema de préstec de llibres que garanteixi la seva gratuïtat.

  2. Extendre de la xarxa pública d’escoletes infantils 0-3 anys amb horaris que combinin les necessitats escolars i familiars i a preus assequibles i competitius.

  3. Crear plans municipals de mesures específiques per l’èxit escolar, que siguin creats pels Consells Escolars Municipals i aprovats, en segona instància, per l’Autonòmic.

  4. Desenvolupar un programa d’obertura dels centres i la UIB fora de l’horari escolar mitjançant un programa de beques orientat a estudiants universitaris/es que donin suport a l’alumnat de Primària i Secundària que necessiti reforç fora de l’horari escolar i que per la seva situació econòmica no s’ho pugui permetre.

  5. Dissenyar un pla integral de Formació Professional de forma conjunta entre les administracions municipals i els agents socials a partir d’un anàlisi de les expectatives d’ocupació i de les necessitats.

Share This