web_JEC

RESOLUCIÓ D’ESQUERRA UNIDA DAVANT LA INTERVENCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL DURANT LA CAMPANYA ELECTORAL

 

Davant l’ajustada decisió de la JEC de prohibir les concentracions i manifestacions previstes pels “indignats del 15M” durant la jornada de reflexió, Esquerra Unida manifesta:

 

 1. Les candidates i els candidats d’Esquerra Unida es centraran en fer valer l’article 21 de la Constitució* ja que entenem que aquest cap de setmana els drets constitucionals no es suspenen.

   

 2. Esquerra Unida dona per finalitzada la seva campanya electoral a l’ús en tant que ja no presentarem més propostes durant el dia d’avui. Durant aquestes darreres 12h de campanya, Esquerra Unida es centrarà en la defensa de la llibertat dels drets civils i constitucionals que entenem que han estat vulnerats.

   

 3. Esquerra Unida presentarà un recurs al Tribunal Constitucional, màxima instancia judicial de l’Estat, perquè desestimi el dictamen de la JEC.

   

 4. Davant una campanya electoral apàtica i de baix nivell, ha estat el moviment del indignats del 15M els que han acabat situant a l’agenda pública les vertaderes preocupacions que afecten a la ciutadania: el segrest de la Democràcia pels mercats, un sistema electoral que prima l’injust bipartidisme, la manca de polítiques fiscals progressives, entre d’altres.

   

 5. Les persones que integren Esquerra Unida es senten part d’aquests indignats del 15M perquè compartim una gran part de les seves preocupacions i de les propostes. Però en cap cas el lideram ni el liderarem i respectarem la seva independència i sobirania.

   

 6. La soberania de la ciutadania no resideix únicament en el Parlament i en les institucions. Necessitam més democràcia, més participació i una nova llei electoral que vertaderament converteixin els nostres parlaments i ajuntaments en institucions representatives dels desitjos de la ciutadania.

   


*Artículo 21 de la Constitución

1. Se reconoce el derecho de reunión pacifica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes

Share This