Segons Esquerra Unida, Bauzá ha de complir la seva declaració d’intencions amb la que va centrar la campanya electoral basada en regenerar la política i el PP balear.

TRANSFUGUISME

Vinyeta de Manel Fontdevila per a Público

 

Davant el cas de Carme García, la regidora trànsfuga del PSM d’Alcúdia, Esquerra Unida vol posar de manifest el seu rebuig frontal a aquest tipus de conductes que han de solucionar-se amb contundència.

 

Per aquest motiu, Esquerra Unida exigeix al president del PP balear que compleixi el Pacte Contra el Transfuguisme que va signar el seu partit, igual que la resta de grans partits democràtics estatals.

 

Esquerra Unida creu que si Bauzá vol fer bones les seves promeses de renovar la política i el PP, tal com va afirmar de forma contundent durant la campanya electoral, ha de fer complir aquest pacte de forma contundent i sense fisures.

 

Aquest pacte es va signar el 7 de juliol de 1998, es va renovar el 26 de setembre del 2000 i posteriorment, el 23 de maig de 2006 es va relatar la segona addenda de l’“ACUERDO SOBRE UN CÓDIGO DE CONDUCTA POLÍTICA EN RELACIÓN CON EL TRANSFUGUISMO EN LAS CORPORACIONES LOCALES”.

 

Aquest acord contempla que “los supuestos de incumplimiento o desobediencia por alguno de los grupos locales integrantes de los partidos firmantes, habrán de ser explícitamente rechazados. Para ello los partidos políticos firmantes asumen la obligación de, mediante la aplicación de sus propios Estatutos, incoar los correspondientes expedientes disciplinarios y expulsar de la organización al concejal tránsfuga, o a aquéllos que violenten el citado compromiso instrumentalizando o apoyándose, en su provecho, en los concejales tránsfugas

 

Per tant, Esquerra Unida exigeix al president del PP que compleixi el mencionat acord i que, en cas que el PP d’Alcúdia formi govern amb la regidora trànsfuga del PSM d’Alcúdia, Carme García, expulsi del PP als regidors i regidores de la corporació municipal.

 

A més a més, Esquerra Unida vol posar de manifest l’evident buit legal que deixa a la consideració i bona voluntat dels partits polítics el compliment d’un pacte de no alteració dels resultats electorals per casos de transfuguisme enlloc de estar regulat perquè la justícia pugui intervenir en casos flagrants com aquest.

 

Per Esquerra Unida el problema radica en que la legislació empara les persones electes quan, a excepció de les eleccions al Senat, els electors i electores elegeixen entre partits polítics.

 

Esquerra Unida critica l’excessiva protecció a la figura dels representants electes a les corporacions locals, consells insulars i Parlament i posa de manifest la necessitat d’aprofundir en el nostre sistema electoral perquè esdevengui més democràtic, menys personalista i més polític.

Share This