CortLa reducció d’alts càrrecs duita a terme pel nou batle de Palma va més enllà d’allò raonable si es pretén tenir un Ajuntament capaç d’analitzar políticament els problemes de la ciutat i d’implementar i impulsar els programes necessaris per afrontar-los

 

Serveis Socials, participació ciutadana, medi ambient, política lingüística, treball i mobilitat són els temes més amenaçats pel nou organigrama

 

El diàleg amb sindicats i patronals per a la creació d’ocupació, el diàleg amb la ciutadania en termes generals, l’impuls dels nous òrgans de participació creats durant l’anterior legislatura, l’atenció a les demandes ciutadanes que requereixen una resposta política, el disseny i implementació de nous línies d’actuació que responguin a nous problemes plantejats per la realitat, la revisió i optimització dels procediments i l’organització dels recursos municipals. l’avaluació de situacions conflictives, els canvis normatius, continuar abordant problemes antics que necessiten solució ( desallotjament de Son Banya, rehabilitació de Corea, mobilitat, control dels renous, millora de la convivència ciutadana, etc.) no són qüestions que puguin abordar per ells tot sols els funcionaris i treballadors municipals: són qüestions que precisen coneixement, esforç i dedicació polítiques.


La política neolliberal– que, sens dubta, inspira el nou govern de Cort – aspira a un govern de funcionaris i a limitar al màxim el paper de la política i dels polítics. Però darrera aquesta façana d’eficàcia i minimització de la despesa pública el que s’amaga és una posició reaccionària que limita greument la capacitat de les institucions per fer front als problemes del la ciutadania i un càstig important dels segments més desfavorits de la societat que més necessiten la intervenció de les institucions (ja que els segments amb més recursos tenen els seus propis mecanismes per garantir-se una bona qualitat de vida).


EU no vol deixar de concedir a l’Ajuntament el període de gràcia dels 100 dies però des d’ara mateix vol deixar clar a la ciutadania que – a no ser que el Sr. Isern tengui un Pla B basat en la contractació externa de recursos polítics a través de contractes de serveis – és literalment impossible que una regidora i un director general puguin dinamitzar els òrgans de participació ciutadana, mantenir programes com Xarxa d’Aliments i Palma ciutat per a tots, fer una política de cooperació internacional que no es limiti al repartiment de subvencions o desallotjar el poblat de Son Banya. Igualment, serà impossible dinamitzar l’Agenda Local XXI o abordar amb solvència la política de mobilitat. Tot això per no parlar de decisions polítiques predeterminades com és la supressió de l’impuls a l’ús de la llengua catalana al qual, per cert, l’Ajuntament està obligat per la vigent Llei de Normalització Lingüística

 

Fotografia: Ultima Hora

Share This