bauzaL’austeritat predicada per Bauzá no pot tenir com a excepció el propi entorn del President

 

Després de les pèrdues de poder adquisitiu dels funcionaris decretades des del govern de l’Estat, després del discurs catastrofista sobre les finances autonòmiques que practica el Sr. Bauzá i quan existeix una enorme sensibilitat social sobre el càstig que la crisi està representant per als sectors més febles de la societat, resulta senzillament escandalós que el President Bauzá hagi duit al Consell de Govern del dia d’ahir un increment salarial que afecta a sis persones del seu entorn de major confiança.

 

En efecte, tal i com publica el BOIB de data d’avui núm 94 a la seva pàgina 3, el personal del gabinet del Sr. Bauzá (comunicació secretaria, gabinet) coneixeran un increment salarial mig del 10,7% que, en el cas dels secretaris/secretàries, arribarà al 20%.

 

Un pèssim exemple de manca d’austeritat i de discriminació entre els propis empleats públics de l’administració autonòmica.

 

Foto: Avui.cat

Share This