La mesura constitueix la primera passa enrera després de quatre anys d’avanços espectaculars en matèria d’accessibilitat


manos

El govern municipal ha dit en un comunicat recent que aquests acomiadaments eren compatibles amb el manteniment dels compromisos municipals en matèria d’accessibilitat de les persones sordes. Per recolzar aquesta pintoresca interpretació dels fets, el govern del Sr. Isern al·ludeix vagament a futurs compromisos amb l’associació d’intèrprets, amb les associacions de sords i/o amb altres institucions públiques.


Si la voluntat del govern fos realment aquesta, primer hagués arribat a aquests acords i, en funció dels mateixos, hagués duit a terme les mesures administratives pertinents.


La realitat, no obstant això, és que l’acomiadament dels intèrprets s’ha duit a terme amb el desconeixement dels sectors socials afectats i sense haver arribat a cap acord institucional per mantenir el servei.


Més desagradable encara és que l’Ajuntament es vulgui justificar denigrant la feina duita a terme pels intèrprets de llenguatge de signes. Dir que l’únic que feien és treballar un dia en el mes és faltar greument a la veritat. A part que aquesta jornada de feina era sovint de 12 hores i que es tracta d’una feina especialment esgotadora des del punt de vista físic i mental, tothom recorda que la passada legislatura havia un mínim de dos plenaris al mes i que els intèrprets també feien feina en altres actes públics organitzats per l’Ajuntament.


Però aquesta qüestió no és més que una cortina de fum. El que és més important és que aquests intèrprets formaven part d’un projecte molt més ambiciós que la traducció de plens i actes públics, un projecte per fer accessible l’administració municipal a les persones sordes sense necessitat d’anar acompanyades per un intèrpret tal i com ha estat passant fins ara. Aquest projecte, que implica sensibilització i formació dels  treballadors municipals i un equipament informàtic ja adquirit per l’IMI, sembla condemnat a no veure mai la llum.


En definitiva, el que signifiquen aquests acomiadaments és el primer retrocés després de quatre anys d’avanços espectaculars de l’Ajuntament de Palma en matèria d’accessibilitat coordinats per la regidoria gestionada per EU a través del programa “Palma, ciutat per a tots“, un programa que, només en quatre anys, es va fer creditor de cinc premis a nivell local, estatal i internacional.


En aquest sentit, EU reclama del govern municipal tres coses:

 

  1. Que continuï endavant amb el programa Palma ciutat per a tots.

 

  1. Que no faci cap passa enrera en els guanys aconseguits.

 

  1. Que qualsevol mesura la consensuï amb les entitats socials del món de la discapacitat  que constitueixen la Comissió de Seguiment del programa Palma ciutat per a tots.

Share This