EU  considera un menyspreu als 100,000 aturats de les Balears aquesta mesura excèntrica i sense precedents


soib_agost_2011L’adscripció de les polítiques actives de treball a l’àrea educativa s’allunya radicalment del model europeu, del model espanyol i del model portat a terme per la resta de  les comunitats autònomes de l’Estat (llevat de qualque excepció tan extravagant com la impulsada pel Sr. Bauzá).

Les funcions del SOIB van molt més enllà de regular i impulsar la formació ocupacional. El SOIB ha de preocupar-se de la informació i l’orientació laboral, dels itineraris d’inserció laboral dels col·lectius amb majors dificultats (aturats de llarga durada, joves, persones en risc d’exclusió social, etc.), ha d’impulsar la implicació dels Ajuntaments i els Consells i en aquests polítiques, ha d’afavorir la intermediació entre empreses i treballadors en la recerca de feina i, a  més, ha de lligar totes aquestes polítiques actives – que res tenen a veure amb el món educatiu – amb la protecció de la salut i la seguretat al món del treball, la col·laboració amb la Inspecció de Treball o la resolució d’EREs que, suposadament, ha de dur a terme la Conselleria de Treball o òrgan equivalent en el qual el SOIB ha d’estar inserit de manera natural

Més encara, el conjunt de les polítiques del SOIB han de ser concertades amb els agents econòmics i socials- és a dir, patronals i sindicats  – que no són els interlocutors naturals en l’àmbit educatiu.

Dit amb altres paraules: és relativament comú lligar en l’àmbit d’un govern (municipal, autonòmic o estatal) les àrees de Treball i Afers Socials. Però dividir les competències de treball i adscriure un servei  públic d’ocupació a una conselleria o ministeri d’Educació és una excentricitat que diu ben a les clares la poca importància que el govern balear del PP dóna a les polítiques actives d’ocupació

Share This