3116_I100804_avis_ballantEl govern municipal anterior aprovà una convocatòria per a subvencions a activitats del moviment associatIu de la gent gran el dia 1er de febrer del 2011 i per un import de 360.000 euros: el mateix import que l’any 2010. Es a dir, malgrat la crisi, l’anterior govern va mentenir l’esforç pressupostari per mantenir l’activitat d’aquestes entitats, va respectat escrupulosament la seva autonomia i va mentenir un tracte exquisitament equittatiu cap a totes elles independentment


L’esmentada convocatòria de subvencions tenia la reserva de crèdit pressupostari suficient i formalment assignada a aquesta qüestió i  fou resolta (i notificades les quantitats subvencionades a les associacions beneficiàries) abans de les passades eleccions del mes de maig: és a dir, els doblers existien i estava assignat a les entitats


La maniobra duita a terme per l’Ajuntament suposa, en aquest sentit, un vertader robatori a les entitats perquè ha agafat els seus doblers i ha decidit destinar-lo a d’altres finalitats


Això significa un enorme perjudici per a aquestes entitats que no tenen capacitat d’autofinançament i que ara es troben endeutades perquè es varen fiar de la paraula de l’Ajuntament.


Lògicament, aquesta és una agressió al teixit associatiu de la nostra ciutat que no té precedents al nostre Ajuntament i que deixa aquestes entitats en una situació d’inseguretat econòmica i de dificultat en la gestió molt dificil de superar .


La reunió mantinguda ahir amb entitats del sector per part de la Sra. Fernandez, regidora responsable de (retallar el) Benestar Social a la nostra ciutat fou impresentable pel motiu exposat i també pel fet que només es realitzàs amb una de les Federacions que agrupa la gent gran, òbviament la Federació de la Tercera Edat, històricamentment manipulada i controlada pel Partit Popular, la única que, en temps de la Sra. Cirer, rebia suport financer per part de l’Ajuntament (la resta d’entitats no rebien ni un euro) i que, com és de suposar, no ha tengut altra reacció que criticar els responsables del govern … anterior

Share This