Així mateix, emplaça al Sr. Isern a consensuar les actuacions al barri amb el conjunt de les entitats que hi fan feina i que participen en el Consell de Barri

 

Son_Gotleu

Enlloc de fer una visita seriosa, on prengués contacte amb les entitats representatives del barri, i una visita pública, on poguessin estar els mitjans de comunicació per copsar el contingut real d’aquesta visita i les seves repercussions, el batle Mateo Isern ha anat a Son Gotleu a fer-se un “book” de fotos preses exclusivament pel servei de premsa municipal i sense avisar els mitjans de comunicació per tal d’evitar que hi hagués testimonis d’eventuals situacions desagradables que es poguessin produir en el marc de la visita.


Dit amb altres paraules: l’actual batle de Palma ha convertit un contacte real, públic i obert amb els veïnats en una operació d’imatge i propaganda.


 Més enllà d’això, EU manifesta la seva preocupació pel fet que el batle Isern anuncii un pacte específic pèr a Son Gotleu sortit de la cuina del govern municipal ignorant, tal volta, que, des del 2009, hi ha un pla d’actuació per a Son Gotleu pactat amb la immensa majoria de les entitats del barri en el marc del Consell de Barri del qual el batle Isern sospitam que no conegui ni tan sols la seva existència.


EU emplaça al Sr. Isern a que valori aquest pla, el seu grau d’execució, les coses amb les quals està d’acord i en desacord i a que impulsi, si s’escau, la seva modificar-lo però intentant sempre fer aquests canvis de manera consensuada amb les entitats que,en el seu moment, li varen donar suport.


Fer un altra cosa significa menysprear la participació ciutadana i menysprear el cúmul importantíssim d’entitats que, cada dia, estan fent feina per millorar la convivència i la cohesió social del barri

Share This