La política anunciada pel govern del PP no pot sinó empitjorar la situació


fracaso_escolar_noticiaEl problema més greu que ha d’afrontar l’Ensenyament a les Illes Balears són les esgarrifants xifres de fracàs escolar que ens situen com a la pitjor comunitat autònoma de l’Estat en aquesta matèria.


L’ensenyament obligatori fins al 16 anys s’ha convertit en un amarg sarcasme i en paper banyat quan un 40,8% dels alumnes de les Balears no culminen aquest ensenyament obligatori. El fracàs escolar, quan adquireix aquestes proporcions no és un fracàs dels alumnes: és un fracàs del sistema educatiu.


Les úniques receptes reals proposades del Sr. Bauzá (polititzar l’ensenyament de les llengües oficials i estalviar diners en professorat) no faran altra cosa que empitjorar la situació i, en aquest sentit, EU es solidaritza amb totes les mobilitzacions que, a les Balears i al conjunt de l’Estat, s’oposen a aquestes polítiques.


Però la gravedat de la situació no permet donar la sensació que ens conformam en evitar que aquesta situació no empitjori.


Per contra, EU considera que el que han d’abordar les institucions, en col.laboració amb el personal docent, els pares i mares i els propis alumnes és un pacte per l’educació on s’abordin els vertaders problemes:


  1. Necessitam acabar amb el fet de tenir un ensenyament finançat  amb doblers públics i que funciona a dues velocitats segons es tracti de centres públics o concertats. No és tolerable que els centres concertats es desfacin dels alumnes més difícils per qualsevol raó – els quals es concentren en els centres públics de manera immensament majoritària – ja sigui per la via de l’admissió en el centre com de la desvirtuació del caràcter gratuït de l’ensenyament en base a despeses «complementàries» que actuen com a barrera per a les famílies més modestes.
  2. Necessitam acabar amb un sistema de llibres de text caríssim i que actua, una vegada més, com  a barrera classista de discriminació
  3. Necessitam un sistema de beques per a llibres de text dispers entre diverses institucions, globalment insuficient i que, a més, arriba a les famílies quan el curs està a les acaballes
  4. Necessitam un procés de renovació pedagògica en els mètodes i en els continguts. Modernitzar l’escola no és només introduir-hi material informàtic
  5. Necessitam més recursos materials i humans en Educació perquè, en contra del que sembla creure el PP, el problema no és la despesa educativa sinó l’ escassa despesa educativa.
Share This