Per Carmona – “tenguent en compta que el treball va ser el leitmotiv de la seva campanya,  converteixen al Sr. Bauzà en una barreja molt perillosa de Pinocchio i Eduardo Manos Tijeras”-.


CONSOLAT-DE-MAR-goticoEl balanç d’aquests 100 dies és, bàsicament, el balanç dels retalls duits a terme pel seu govern. Uns retalls que afecten molt directament a l’ocupació i que, tenguent en compta que el treball va ser el leitmotiv de la seva campanya,  converteixen el Sr. Bauzà en una barreja molt perillosa de Pinocchio i Eduardo Manos Tijeras.


Els retalls van molt més enllà dels llocs de treball directes que la seva política significarà en el sector públic : els 480 treballadors/es de TV Mallorca, els 89 interins que seran desplaçats per la minva d’alliberats sindicals, el no reemplaçament de les baixes per malaltia de llarga durada, i els difícilment quantificables que es derivaran de no cobrir les baixes per malaltia de llarga durada, el programa d’inserció a Secundària, els retalls prevists en Salut i Educació, etc.


El més preocupant són els llocs de feina – directes i indirectes – que deixaran de crear-se per la paralització de les inversions previstes en en matèria de ferrocarril i tramvia, unes inversions generadores no només de llocs de feina directes sinó també de llocs de feina indirectes.


En moment de crisi i d’importants taxes d’atur., aquesta detracció brutal de la despesa pública té com  a conseqüència més immediata paralitzar encara més l’economia i, per tant, destruir més llocs de feina.


Valoració apart mereix la detracció de recursos cap a les ONG dedicades a activitats de caràcter social

 

Aquesta detracció de recursos – que s’està produint durant l’execució d’un pressupost ja aprovat i que serà previsiblement major a partir del nou pressupost del 2012 – té conseqüències directes en els llocs de feina: moltes ONG han començat a acomiadar o es plantegen acomiadar personal

 

Però és que, a més, aquests retalls estan afectant de manera directa als usuaris dels serveis gestionats per aquestes ONG: la situació de les entitats dedicades a l’atenció de discapacitats és angoixant, les associacions de la tercera edat deuen moltíssim mesos dels seus lloguers i algunes temen perdre els seus locals

 

Probablement, la més sagnant d’aquestes polítiques de retall sigui la que afecta a l’atenció sanitària. En contra del que va dir la Consellera fa dos dies al Parlament, els retalls ja han començat en forma d’utilització menys intensiva dels serveis, menor contractació de personal interí i això ja comença a notar-se en indicadors tan sensibles com les llistes d’espera per a intervencions quirúrgiques per als quals pronosticaven un empitjorament important en els propers mesos.

 

Per acabar, tal volta el pitjor de tot és que aquest seguit de males notícies no va acompanyat de cap bona notícia mínimament consistent. El PP a Balears no té altre pla que confiar en un rellançament global de l’economia. No hi ha pla autonòmic per al rellançament econòmic, no hi ha diàleg social amb patronals i sindicats, no hi ha pla d’ocupació vigent… la pàgina de realitzacions en positiu, 100 dies després, continua en blanc.

Share This