esquerra_de_menorca_2011La Comissió Executiva d’Esquerra de Menorca s’ha reunit aquesta setmana per tractar diversos temes relacionats amb les pròximes eleccions generals que es celebraran el 20 de novembre. En aquest sentit s’han pres les següents decisions :


1.    Convocar l’Assemblea Insular per al proper dissabte 1 d’octubre per aprovar totes les qüestions relacionades amb les eleccions generals (programa, candidatures, comitè de campanya, pressupost, etc.).


2.    Proposar en l’esmentada assemblea la participació d’Esquerra de Menorca en la candidatura al Congrés dels Diputats amb la que es  presenti Esquerra Unida de les Illes Balears. Així mateix, i dintre de l’àmbit insular, proposar la presentació d’una candidatura en solitari al Senat com a Esquerra de Menorca – Esquerra Unida.


3.    En relació a aquesta darrera proposta, la Comissió Executiva insular entén que en aquests moments no es donen les circumstàncies i condicions per tal de repetir l’experiència conjunta realitzada en 2008 i que va obtenir representació en la persona d’Arturo Bagur. Entenem que durant els darrers 3 anys hi ha hagut un gir contundent del govern socialista cap a polítiques clarament neolliberals, al mateix nivell que altres països europeus, el sometiment a les polítiques marcades per institucions i organismes econòmics no elegits per la ciutadania, aplicació de mesures socioeconòmiqes totalment contràries a la població (retall de pensions, retall de sou als funcionaris, reforma laboral, ampliació d’edat de jubilació als 67 anys, ampliació del contracte de formació, etc.) que ha tingut com a darrer escaló la reforma de la Constitució sense ser posada a votació pública o, darrerament,  aprovar i recolzar les totes les mesures  continuades d’ajust draconianes que està patint la població de Grècia. No podem compartir cartell pre-electoral en unes eleccions de caràcter estatal amb un partit que dia darrera dia ens sorprèn amb noves propostes d’ajust i retalls que els imposa la sra. Merkel, el Banc Central Europeu o el FMI, i que està realitzant la mateixa política socio – econòmica que altres partits de dretes europeus o el propi PP, per molt que ara el Sr. Rubalcaba s’intenti desmarcar.


4.    Volem deixar clar que durant clar que no ha hagut durant aquestes darreres setmanes cap negociació amb la resta de formacions que vam donar suport a la candidatura al senat en 2008. Açò sí, diàleg i contactes, fruit de la bona relació habitual que tenim dins l’àmbit de Menorca. Així mateix volem agraïm al Sr. Bagur l’esforç i dedicació realitzat durant aquests anys en el desenvolupament del seu treball al Senat.


5.    Per acabar, i atès el caràcter assembleari de l’organització, encetam  un procés obert de presentació de propostes de candidats cara a l’esmentada assemblea d’octubre.


La Comissió Executiva Insular

Maó, 22 de setembre de 2011

Share This