En aquests moments, només hi ha normalitat en els que varen ser cedits a AAVV i als de S’Escorxador i Santa Catalina

La gestió dels Casals de Barri és, ara mateix, una marasme ple d’incerteses.

casal_barri_palmaMés del 40%, afortunadament, funcionen normalment perquè són els que estan gestionats per Associacions de Veïns amb una subvenció concedida pel govern anterior. Però aquesta subvenció només arriba fins a 31 de desembre i encara no ha sortit la convocatòria per a l’any 2012

Quant a la resta de centres, la situació és encara pitjor: el contracte de les empreses que els gestionaven ja ha acabat fa mesos i tampoc no ha sortit el concurs per a la seva adjudicació ni, com era la intenció de l’anterior govern, s’han integrat en el grup d’aquelles que són gestionades per entitats veïnals

L’actual govern municipal ha arbitrat un procediment extraordinari per a garantir el funcionament de S’Escorxador i Santa Catalina però, a la resta, no hi ha cap tipus de moviment a 4 dies d’inici del que seria el periode normal d’activitats.

Dit amb altres paraules: las meitat dels centres culturals estan materialment paralitzats i la resta està en una situació de màxima inestabilitat a partir del proper dia 31 de desembre.

Tot això enmig del secretisme més absolut i sense que els responsables de Cort hagin donat cap tipus d’explicació. En aquest sentit, Esquerra Unida exigeix a l’equip de govern de Cort a que doni les explicacions pertinents tant a les associacions de veïns com a la ciutadania en general sobre quines són les seves intencions respecte a la gestió dels centres culturals.

Share This