casal_barri_palmaLa desaparició de la meitat dels Casals de Barri de la ciutat anunciada per Sandra Fernández  és un dels pitjors atacs a les polítiques socials duits a terme per l’actual govern municipal

Els Casals de Barri compleixen, a través dels tallers,  una funció cultural de la que participen persones molt diverses des del punt de vista social però que, en tot cas, resulten imprescindibles per a les persones d’economies més modestes que tenen dificultats per accedir a les acedèmies privades.
Però, més enllà d’això, els Casals de Barri són instruments de cohesió social del barri, d’encontre entre les entitats i els veïns del barri, llocs on es teixexen xarxes de solidaritat i es programen activitats comunitàries particularment necessàries en aquests moments de crisi.
Acabar amb la meitat dels Casals de Barri de ciutat és, per tant, una canallada des del punt de vista social perquè el que Palma necessitava eren més Casals de Barri (els 31 actuals eren insuficients) i no tornar a la xifra dels anys 80, quan Palma tenia la meitat dels seus habitants actuals i els casals de barri eren el producte incipient dels nous Ajuntaments democràtics.
I un altra canallada és també, acabar amb el model de gestió impulsat durant l’anterior legislatura en el que eren les associacions veïnals les que gestionaven els Casals amb el suport financer de l’Ajuntament a través d’una subvencióAquí es ddmostra que la ideologia és més important que l’economia perquè el model d’autogestió per part de les entitats és més econòmic per a l’Ajuntament que el model de gestió a través d’empreses.

La raó és doble i molt fàcil d’entendre:
a) perquè les subvencions no paguen IVA ni benefici industrial i els contractes amb empreses sí
b) perquè l’autogestió veïnal genera una sinergia d’implicació, de dedicació de temps i esforços per part de l’associació gestora que constribueix poderosament al bon funcionament del centre i que no té cap tipus de cost econòmic per a l’Ajuntament.
Malgrat això, el govern del Sr. Isern renuncia a aquest model perquè està més a gust repartint contractes entre empreses i utilitzant els Casals com a serveis municipals utilitzats clientelarment que empoderant el moviment associatiu i posant els Casals vertaderament al  servei de la ciutadania
Share This